JHL, Jyty ja Juko julistavat ylityö- ja vuoronvaihtokiellon kunta-alalle

Kunta-alan pääneuvottelujärjestöt JAU (JHL ja Jyty) ja JUKO julistavat kunta-alalle ylityö- ja vuoronvaihtokiellon. Kielto alkaa maanantaina 7.3.2022 ja on voimassa sunnuntaihin 13.3.2022 saakka. Kiellolla järjestöt haluavat vauhdittaa viime maanantaina keskeytyneitä neuvotteluja.

Kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto alkaa maanantaina 7.3.2022 kello 00.01. Kielto on voimassa seitsemän vuorokautta ja se päättyy sunnuntaina 13.3.2022 kello 23.59.

Ylityö- ja vuoronvaihtokielto tulee voimaan seuraavilla sopimusaloilla: kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES, kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES, kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS, kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES ja sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus SOTE-sopimus.  

Kunta-alan sopimusten viranhaltijat rajataan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle. Kiellon ulkopuolelle rajataan myös työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.  

– Monia arkeamme turvaavia palveluita hoitaa useiden ammattilaisten yhdistelmä mm. kouluissa, varhaiskasvatuksessa ja sote-alalla, jotka muodostavat katkeamattoman palveluketjun. Jos tätä työtä ei tehdä, tai ketjusta puuttuu yksi osa, näkyy se jo nyt lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointina. Siksi kunta-alalle tarvitaan koko palveluketjua arvostavia ratkaisuja ja kunnollisia palkankorotuksia, JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine tähdentää kaikkien julkisten palvelujen merkitystä.

– Kysymys on hyvin pitkälle siitä, että saamme kuntoon esimerkiksi sote-alojen, varhaiskasvatuksen, kouluissa työskentelevien ja näitä tukevien tukipalvelujen henkilöstön palkkauksen ja työolot. Kunta-alan eri sektoreilla työskentelee iso määrä ammattilaisia, jotka tekevät vaativaa ja tärkeää työtä, Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima perustelee päätöstä.

JUKOn hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ) korostaa myös moniammatillisten palveluketjujen toimivuuden tärkeyttä.

– Näissä neuvotteluissa on ratkaistava, miten kaikkiin julkissektorin palveluihin saadaan riittävästi osaajia ja miten nykyiset ammattilaiset jaksavat vaativassa työssään työn sisällöllisten ja määrällisten haasteiden uhatessa kasvaa vielä entisestään.  

Lisätietoja:


Julkisen alan unioni JAU

Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, 050 591 2341

Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL:n puheenjohtaja Päivi Niemi-Laine, 040 702 4772

 
Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO

Hallituksen puheenjohtaja Olli Luukkainen (OAJ), 0500 652 872  

Asiasanat: