Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimusratkaisu

​Ammattiliitto Pro, Suomen Konepäällystöliitto sekä Energiateollisuus ry saavuttivat neuvottelutuloksen Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimuksesta helmikuun lopulla. Sopimuskausi on 1.3.2022 – 29.2.2024. Palkkoja korotetaan tämän vuoden kesäkuussa 1,9 %, josta yleiskorotus on 1,5 % ja yrityskohtainen erä 0,4 %. Vähimmäispalkkoja ja henkilöstön edustajien korvauksia korotetaan 1,9 %.

Ensi vuoden palkankorotuksista neuvotellaan 31.1.2023 mennessä. Mikäli palkkaratkaisusta ei päästä yksimielisyyteen, voidaan työehtosopimus irtisanoa päättymään 28.2.2023.

Perhevapaauudistukseen liittyviä TES-määräyksiä päivitetään työryhmässä.

Ammattiliitto Jyty, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Tekniikka ja Terveys KTN liittyvät työehtosopimukseen erillisellä liityntäpöytäkirjalla.

Lisätiedot Jytyssä: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Arto Vallivaara, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: