Avaintesin allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy väitteitä sopimusshoppailusta: Avaintesin soveltaminen ei ole sopimusshoppailua

Avaintesin allekirjoittajajärjestöt JUKO, Jyty, JHL, OAJ ja KTN toteavat, että Avaintes ei ole niin sanottu shoppailusopimus. Allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy sopimusshoppailua ja pitävät tavoiteltavana sitä, että kunnat ja kuntayhtymät tuottavat palvelunsa ensisijaisesti itse. Kuntien yhtiöittäessä toimintojaan on Avaintes ensisijainen ja turvallinen vaihtoehto työehtosopimukseksi.

SOTE ry tavoittelee Avaintan sosiaali- ja terveysalalle sekä varhaiskasvatukseen omaa työehtosopimusta, joka korvaisi tältä osin nykyisen Avaintesin. SOTE ry pyrkii tavoitteeseen muun muassa jäseniään koskevalla ylityö- ja vuoronvaihtokiellolla, joka on laajentunut Avaintes-työpaikoilta myös osaan sairaanhoitopiireistä.

Avaintesin allekirjoittajajärjestöt JUKO, Jyty, JHL, OAJ ja KTN toteavat, että Avaintes ei ole niin sanottu shoppailusopimus. Se on vakiintuneesti kuntaomisteisissa yhtiöissä sovellettu työehtosopimus, joka on ehdoiltaan hyvin paljon kuntasektorin yleisen virka- ja työehtosopimuksen KVTES:n kaltainen. Tämä turvaa sen, että siirtymä kuntasektorilta yksityiselle sektorille ei juurikaan muuta yksittäisen työntekijän työsuhteen ehtoja.

SOTE ry:llä on oma, Avaintesin kanssa samansisältöinen TSNTES, jota sovelletaan SOTE ry:n jäseniin sosiaalialalla sekä kolmessa sairas- tai kuntoutuskodissa. TSNTES:ta on neuvoteltu samanaikaisesti Avaintesin kanssa eli SOTE ry:llä on ollut allekirjoittajajärjestöjen kanssa yhtäläiset mahdollisuudet vaikuttaa myös Avaintesin sisältöön. SOTE ry ei ole toistaiseksi saavuttanut neuvottelutulosta TSNTES:ssa.

Allekirjoittajajärjestöt eivät hyväksy sopimusshoppailua ja pitävät tavoiteltavana sitä, että kunnat ja kuntayhtymät tuottavat palvelunsa ensisijaisesti itse. Kuntien yhtiöittäessä toimintojaan on Avaintes kuitenkin ensisijainen ja turvallinen vaihtoehto uudeksi työehtosopimukseksi.

Lisätietoja:

JUKO: neuvottelupäällikkö Minna Holm minna.holm@juko.fi

Jyty: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima jonna.voima@jytyliitto.fi

JHL: sopimusasiantuntija Riitta Rautiainen riitta.rautiainen@jhl.fi               

OAJ: neuvottelupäällikkö Petri Lindroos petri.lindroos@oaj.fi

KTN: työmarkkina-asiamies Tomas Wass tomas.wass@ktk-ry.fi

Asiasanat: