Ammattiliitto Jytyn tutkimus: Varsinais-Suomessa kiinnitettävä huomiota kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstön työntekijäkokemuksen kehittämiseen

Varsinais-Suomen kunnissa ja hyvinvointialueella työskentelevien työtyytyväisyys on heikompi kuin maassa keskimäärin. Omiin kehitysmahdollisuuksiin, työn sujuvuuteen ja palkkaan ollaan Varsinais-Suomessa muuta maata selvästi tyytymättömämpiä. Tulokset käyvät ilmi Ammattiliitto Jytyn teettämästä tutkimuksesta, jolla selvitettiin liiton jäsenten työntekijäkokemusta.

Varsinais-Suomessa vastaajat nostavat erityisesti esiin hyvinvointialueuudistuksen aiheuttaman sekavan tilanteen ja järjestelmien toimimattomuuden. Kritiikki kohdistuu myös johtamiseen, esihenkilötyöhön ja työn järjestämiseen. Tulosten valossa Varsinais-Suomen hyvinvointialueen työntekijät ovat päässeet vaikuttamaan oman työn organisointiin selvästi vähemmän kuin maassa keskimäärin.

– Henkilöstön kokemukset ovat huolestuttavia, mutta toisaalta ymmärrettäviä, kun katsotaan miten valtava muutos Varsinais-Suomessa on tapahtunut näin lyhyessä ajassa, Ammattiliitto Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara sanoo.

Varsinais-Suomen hyvinvointialueeseen kuuluu 27 kuntaa, sairaanhoitopiiri, erityishuollon palvelut ja pelastustoimi. Maarianvaara arvioi, että hyvinvointialueuudistukseen lähdettiin Varsinais-Suomessa moneen muuhun alueeseen nähden selvästi jälkijunassa.

– Useat nimitykset ja roolitukset on tehty viime tipassa, mikä on aiheuttanut työntekijöiden keskuudessa epävarmuutta ja tuen puutetta. Esimerkiksi vielä alkuvuodesta moni ei tiennyt kuka oma esimies on. Lisäksi tietojärjestelmäuudistus tulee tapahtumaan jälkijättöisesti, mikä selittää voimakkaan tyytymättömyyden järjestelmien toimimattomuutta kohtaan, Jytyn alueasiamies Kimmo Hollmén kuvaa.

Tyytymättömyyden ohella tutkimus nostaa esiin kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstön työn vahvuudet: työ koetaan merkityksellisenä ja oma työyhteisö voimavarana.

– Sitoutuminen itse työhön on kunnissa ja hyvinvointialueella korkealla tasolla. Kuten muutoksessa yleensä, sitoutuminen organisaatioon lunastetaan pitkäjänteisellä johtajuudella ja esihenkilötyöhön panostamalla. Työntekijäkokemuksen kuunteleminen on tärkeää läpi koko muutosprosessin, jotta henkilöstön sitoutumiseen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita voidaan kehittää, Maarianvaara painottaa.

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Varsinais-Suomen alueelta vastaajia oli 287.

Tutkimusraportti:

Lisätietoja Jytyssä:

Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi
Alueasiamies Kimmo Hollmén, puh. 040 556 1809, kimmo.hollmen@jytyliitto.fi

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: