Ammattiliitto Jytyn tutkimus: Hyvinvointialueuudistusprosessi saa Keski-Suomessa työntekijöiltä voimakasta kritiikkiä

Keski-Suomen hyvinvointialuetyöntekijöiden kokemus hyvinvointialueuudistuksen sujuvuudesta on selvästi heikompi kuin maassa keskimäärin. Erityisesti tiedonkulkuun ja työn organisointiin ollaan tyytymättömiä. Tulokset käyvät ilmi Ammattiliitto Jytyn teettämästä tutkimuksesta, jolla selvitettiin liiton jäsenten työntekijäkokemusta.

Vastauksissa korostuu, että Keski-Suomen hyvinvointialueuudistukseen liittyy paljon epätietoisuutta, eikä ihmisillä ole ollut tarkkaa tietoa siitä, kuka päättää ja mitä. Myös muutosvauhti on ollut kova, ja moni kokee, että tietoa on tullut liikaa lyhyessä ajassa. Toisaalta osa näkee, että uudistus on sujunut haasteista huolimatta kokonaisuutena yllättävän hyvin.

– Tilanne on hälyttävä, mutta toisaalta ymmärrettävä näin alkuvaiheessa uudistusta. Työntekijäkokemuksen kuunteleminen on tärkeää läpi koko muutosprosessin, jotta henkilöstön sitoutumiseen ja hyvinvointiin vaikuttavia asioita voidaan kehittää, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Tutkimuksen mukaan Keski-Suomen alueen kunta- ja hyvinvointityöntekijät näkevät kuitenkin omaan työhönsä liittyvät vaikutusmahdollisuudet keskimääräistä parempina. Myös kehitysmahdollisuuksiin uskotaan.

– Vastauksissa näkyy, että alueen jytyläiset ovat kokeneita ammattilaisia, jotka tuntevat kuntaorganisaationsa ja omat vaikuttamismahdollisuutensa hyvin, Jytyn alueasiamies Satu Leivonsalo tulkitsee tuloksia.

Palkkaan oltiin sen sijaan Keski-Suomessa keskimääräistä tyytymättömämpiä.

– Äskettäin saatu sopimus kuntien ja hyvinvointialueiden palkankorotuksista korjaa osittain alan palkkojen jälkeenjääneisyyttä, mutta selvää on, että hyvinvointialueiden on kiirehdittävä palkkaharmonisaatiota. Tutkimuksemme mukaan niillä alueilla, joissa harmonisaatio on tehty, palkkaan ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä, Voima toteaa.

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Keski-Suomen alueelta vastaajia oli 193.

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Alueasiamies Satu Leivonsalo, puh. 0400 482 665, satu.leivonsalo@jytyliitto.fi

Tutkimusraportti:

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Asiasanat: