Ammattiliitto Jyty irtisanoi neuvonta-alan työehtosopimukset

Ikonikuva kolmesta ihmisestä sammalenvihreällä taustalla

Ammattiliitto Jyty irtisanoi maanantaina 28.11. Neuvonta-alan runkosopimuksen ja Faba osk:n ja Viking Genetics Oy:n työehtosopimukset. Nykyiset sopimukset päättyvät 31.1.2023.

Neuvonta-alan vuoden 2023 palkkaneuvotteluita on käyty lokakuun alusta alkaen. Samassa yhteydessä on myös neuvoteltu perhevapaauudistuksen toteuttamisesta. Kummassakaan asiassa ei ole tapahtunut edistymistä. Työehtosopimuksen mukaan ensi vuoden palkankorotukset sovitaan 15.11.2022 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, voidaan työehtosopimus irtisanoa 30.11.2022 mennessä päättymään 31.1.2023.

Työehtosopimuksen irtisanomisen jälkeen alkavat neuvottelut kokonaan uudesta työehtosopimuksesta. Nämä neuvottelut alkavat 12.12., jolloin sopimusosapuolet esittävät omat tekstimuutostavoitteensa.

Alan neuvottelutilanteesta tiedotetaan tarkemmin neuvotteluiden edetessä loppu- ja alkuvuoden aikana.

Ammattiliitto Jytyn lisäksi neuvonta-alan runkosopimuksesta neuvottelevat Agronomiliitto, Ammattiliitto Pro ja JHL. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Lisätiedot Jytyssä:
Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies
Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

Asiasanat: