Yksityisen terveyspalvelualan työehtosopimusneuvottelut jatkuvat valtakunnansovittelijan johdolla

Yksityistä terveyspalvelualaa edustava Terveyspalvelualan Unioni on hakenut vapaaehtoista sovittelua työehtosopimusneuvottelujen pitkittyneeseen tilanteeseen.

Terveyspalvelualan työehtosopimuskausi päättyi 30.4.2024, eivätkä sen jälkeen käydyt neuvottelut ole tuoneet toivottua ratkaisua.

Terveyspalvelualan Unioni päätti hakeutua vapaaehtoiseen sovitteluun, koska neuvottelut työnantajaosapuolen kanssa eivät ole edenneet. Neuvottelujärjjestönä toimivan Terveyspalvelualan Unionin muodostaa kahdeksan työntekijäjärjestöä, joista Ammattiliitto Jyty on yksi.

Neuvotteluja jatketaan torstaina 16.5. kello 14 alkaen valtakunnansovittelijan toimistossa.
Ammattiliitto Jyty neuvottelee sopimuksesta osana Terveyspalvelualan unionia. Unionissa on mukana yhteensä kahdeksan järjestöä. Työnantajaa edustaa Hyvinvointiala Hali ry.

Jyty neuvottelee sopimuksesta osana Terveyspalvelualan Unionia. Työnantajaa neuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.

Lisätietoja Jytyssä: Anne Sarvi, työmarkkinajuristi, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: