Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten neuvottelutulos

Sekä yksityisen opetusalan että ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksissa saavutettiin maanantaina 23.3.2020 neuvottelutulos. Neuvottelutulokset vastaavat toisiaan opetushenkilöstön määräyksissä olevia eroavaisuuksia lukuun ottamatta. Jytyssä neuvottelutuloksen hyväksyy liittohallitus ja liittovaltuusto.

Sopimuskausi

Neuvottelutuloksen mukainen sopimuskausi on kaksivuotinen. Se alkaa 1.4.2020 ja päättyy 31.3.2022.  

Palkankorotukset

Palkankorotuksia sopimuskaudella tehdään sekä hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön (HTP) että opetushenkilöstön palkkoihin seuraavasti:

Vuosi 2020

  • 1.8.2020 yleiskorotus 1,1 %

  • 1.12.2020 paikallinen erä 0,5 %

Vuosi 2021

  • 1.6.2021 yleiskorotus 1,1 %

  • 1.12.2021 paikallinen/järjestelyerä 0,5 %

Paikallinen erä käytetään hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöllä (HTP) sekä 2020 että 2021 työnantajan päättämällä tavalla perustuen tehtävän vaativuuteen tai työssä suoriutumiseen. Työnantajan on neuvoteltava luottamusmiehen kanssa erän jakamisen perusteista.

LM-palkkio nousee 1.8.2020 1,6 % ja 1.6.2021 1,6 %.

Kiky-tunnit poistuvat

Työajat palautetaan kilpailukykysopimusta edeltävälle tasolle 1.8.2020 eli uuden lukuvuoden alkaessa. Viikkotyöaika lyhenee puoli tuntia.

Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön (HTP) viikkotyöaika lyhenee puoli tuntia. Esimerkiksi toimistotyöajassa työaika on 1.8.2020 alkaen keskimäärin enintään 7 h 15 minuuttia vuorokaudessa ja enintään 36 tuntia 15 minuuttia viikossa.

Muut muutokset

Kiky-tuntien poistuessa työehtosopimuksiin tehtiin muutamia kirjauksia työaikajoustoista. Hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön (HTP) osalta tämä tarkoittaa mm.:

  • Työnantajalla on vuoden aikana oikeus teettää yksinkertaisella tuntipalkalla korvattavaa lisätyötä enintään 6 h ja palkallista koulutusta enintään 6 h (vuonna 2020 tuntimäärät ovat 3 h + 3 h). Em. lisätyötä / koulutusta ei voi sijoittaa arkipyhälle, sunnuntaille tai arkipyhäviikon lauantaille ja sitä voidaan teettää enintään kahtena lauantaina vuodessa. Työntekijällä on tapauskohtaisesti oikeus kieltäytyä sekä lisätyöstä että koulutuksesta.

  • Työaikalain mukainen työajan enimmäismäärän tarkastelujakso on 1.1.2021 alkaen 12 kuukautta. 

  • Viikkolevon voi sijoittaa kahden viikon taitteeseen, kunhan enin osa annetaan sillä viikolla, jonka levosta on kyse.  

Lomarahan voi jatkossa vaihtaa vapaaksi ilman tuotannollista / taloudellista irtisanomisperustetta. Vapaaksi vaihtaminen edellyttää edelleen luottamusmiehen kanssa tehtävää paikallista sopimusta.

Lisätietoja Jytyssä: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima ja työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki

Asiasanat: