Vapaan sivistystyön leikkaukset pahentaisivat osaajapulaa

Hallitusneuvottelijoiden kaavailemat leikkaukset vapaaseen sivistystyöhön tarkoittaisivat merkittäviä heikennyksiä kansalaisten osaamisen kehittämiseen, työllisyyteen, hyvinvointiin ja alueelliseen tasa-arvoon, sanovat Ammattiliitto Jyty ja Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto.

Hallitusneuvottelijat suunnittelevat julkisuudessa olleiden tietojen mukaan vapaan sivistystyön rahoitukseen jättimäisiä, jopa 50 prosentin leikkauksia. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat kansalaisopistot, kansanopistot, kesäyliopistot, opintokeskukset ja liikunnan koulutuskeskukset. Yhteensä lähes 300 oppilaitoksen verkosto kattaa koko Suomen ja on avoin kaikille.

– Vapaa sivistystyö tavoittaa hyvin eri-ikäisiä ja erilaisissa elämäntilanteissa olevia. Jatkuvan, elinikäisen oppimisen merkitys korostuu työelämässä jo nyt, ja vapaan sivistystyön opinnot ovat merkittävä väylä hankkia osaamista työelämään ja myöhempiin opintoihin. Jos tästä leikataan, pahennetaan osaajapulaa entisestään, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Vapaan sivistystyön palveluverkosto toimii 182 miljoonan euron rahoituksella, mikä on 2,3 prosenttia opetus- ja kulttuuriministeriön hallinnonalan 7,7 miljardin talousarviosta.

– Valtiovarainministeriön julkisen talouden meno- ja rakennekartoituksessa oleva kuvaus vapaasta sivistystyöstä ei perustu mihinkään tausta-aineistoon eikä laajempaan tarkasteluun. Esitetyillä opiskelijamaksujen korotuksilla ei pystytä kompensoimaan leikkauksia. Lisäksi maksukorotukset heikentäisivät merkittävästi opintoihin pääsyn yhdenvertaisuutta. Tällä olisi tuhoisat seuraukset suomalaiselle sivistystyölle, Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliiton toiminnanjohtaja Kari Karvonen toteaa.

Karvonen ja Jytyn Voima toivovat hallitusneuvottelijoiden tutustuvan vapaan sivistystyön tuottoihin: yhden käytetyn euron on arvioitu tuottavan yhteiskunnalle jopa yli viisi euroa sosiaali- ja terveysmenojen pienentymisen ja työelämäpidon lisääntymisen ansiosta.

– Tärkeää on myös muistaa monien oppilaitosten tarjoama opetus aikuisille maahanmuuttajataustaisille henkilöille. Vapaalla sivistystyöllä on merkittävä rooli maahanmuuttajien kotouttamisessa, Karvonen muistuttaa.

– Vapaan sivistystyön lakisääteinen tehtävä on järjestää elinikäisen oppimisen periaatteen pohjalta yhteiskunnan eheyttä, tasa-arvoa ja aktiivista kansalaisuutta tukevaa koulutusta. Jos suunnitellut leikkaukset toteutuisivat, ei tämä tehtävä toteutuisi lain edellyttämällä tavalla, Voima lisää.

Ammattiliitto Jyty edustaa vapaan sivistystyön oppilaitosten kuten kansanopistojen, kansalaisopistojen ja kesäyliopistojen työntekijöitä. Jyty on yksi Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliiton (TJO) jäsenjärjestöistä. TJO:n ylläpitämiä oppilaitoksia ovat Helsingin aikuisopisto ja Aktiivi-Instituutti.

Lisätietoja:
Jonna Voima, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Kari Karvonen, Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliiton toiminnanjohtaja, Aktiivi-Instituutin rehtori, puh. 09 41 500 350, kari.karvonen@aktiivi-instituutti.fi

Asiasanat: