Nedskärningar av det fria bildningsarbetet skulle förvärra bristen på kunniga

De nedskärningar av det fria bildningsarbetet, som regeringsförhandlarna drar riktlinjer för, skulle innebära betydande försvagningar av kunnandets utveckling, sysselsättningen, välfärden och den regionala jämställdheten för medborgarna, säger Fackförbundet Jyty och Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliitto.

Regeringsförhandlarna planerar enligt de uppgifter som förekommit i offentligheten jättelika nedskärningar på till och med 50 procent av finansieringen av det fria bildningsarbetet. Det fria bildningsarbetets läroanstalter är medborgarinstitut, folkhögskolor, sommaruniversitet, studiecentraler och utbildningscenter inom motion och idrott. Nätverket på totalt nästan 300 läroanstalter täcker hela Finland och är öppet för alla.

– Det fria bildningsarbetet når fint personer av olika åldrar och i olika livssituationer. Betydelsen av den fortsatta livslånga inlärningen betonas redan nu i arbetslivet och det fria bildningsarbetets studier är en viktig kanal att skaffa kunnande för arbetslivet och senare studier. Om man skär ned på detta ökar man ytterligare bristen på kunniga, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Det fria bildningsarbetets servicenätverk fungerar med en finansiering på 182 miljoner euro, vilket är 2,3 procent av budgeten på 7,7 miljarder för undervisnings- och kulturministeriets förvaltningsområde.

– Beskrivningen av det fria bildningsarbetet i utgifts- och strukturkartläggningen av finansministeriets offentliga ekonomi baserar sig inte på något bakgrundsmaterial eller någon bredare granskning. Med föreslagna förhöjda studieavgifter kan man inte kompensera nedskärningarna. Dessutom skulle avgiftsförhöjningarna avsevärt försvaga jämställdheten för att kunna studera. Detta skulle ha förödande följder för det finska bildningsarbetet, konstaterar Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliittos verksamhetsdirektör Kari Karvonen.

Karvonen och Jytys Voima önskar att regeringsförhandlarna skulle bekanta sig med avkastningen från det fria bildningsarbetet: man har uppskattat att en använd euro ger samhället upp till över fem euro tack vare minskade social- och hälsovårdsutgifter och ökat arbetsliv.

– Det är också viktigt att komma ihåg undervisningen många läroanstalter erbjuder vuxna personer med invandrarbakgrund. Det fria bildningsarbetet spelar en betydande roll för integreringen av invandrare, påpekar Karvonen.

– Den lagstiftade uppgiften för det fria bildningsarbetet är att på basen av principen för livslång inlärning arrangera utbildning som stöder samhällets enhetlighet, jämställdhet och aktiva medborgarskap. Om de planerade nedskärningarna genomförs skulle denna uppgift inte förverkligas på sätt som förutsätts av lagen, tillägger Voima.

Fackförbundet Jyty representerar det fria bildningsarbetets läroanstalter, såsom arbetstagarna vid folkhögskolorna, medborgarinstituten och sommaruniversiteten. Jyty är en av Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliittos (TJO) medlemsorganisationer. Läroanstalter som drivs av TJO är Helsingin aikuisopisto och Aktiivi-Instituutti.

Tilläggsinformation:
Jonna Voima, Fackförbundet Jytys ordförande, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Kari Karvonen, Toimihenkilöjärjestöjen Opintoliittos verksamhetsdirektör, Aktiivi-Instituuttis rektor, tel. 09 41 500 350, kari.karvonen@aktiivi-instituutti.fi

Asiasanat: