Työvoitto: Työsuhteen irtisanomisesta työntekijälle 19 000 euron korvaus

​Jytyn jäsen otti yhteyttä Jytyyn selvittääkseen, oliko irtisanominen tapahtunut lain mukaisesti. Työntekijän työsuhde oli kestänyt yli 25 vuotta. Työnantaja irtisanoi työntekijän työsuhteen vedoten siihen, että työntekijän työnteko ja motivaatio ovat heikentyneet sen verran, että työsuhdetta ei voida jatkaa. Työntekijä oli aiemmin saanut varoituksen, joka ei liittynyt työntekijän motivaatioon tai työntekoon.

Pääsääntöisesti irtisanominen henkilöperusteella edellyttää, että työntekijä on aiemmin saanut varoituksen samasta tai samankaltaisesta rikkeestä ja sama rike toistuu. Merkityksellistä siis on, ovatko varoitus ja irtisanominen tapahtuneet samankaltaisesta rikkeestä. Varoitus laskee irtisanomiskynnystä merkittävästi.

”Lain mukaan työnantajan pitää pystyä näyttämään irtisanomisperusteen olemassaolo.”

Kyseisessä tapauksessa työntekijällä oli varoitus alla, mutta varoitus oli eri asiasta. Työnantaja perusteli irtisanomista työnteon ja motivaation heikentymisellä, muttei pystynyt kertomaan yksittäisiä tapahtumia, joihin irtisanominen olisi perustunut. Lain mukaan työnantajan pitää pystyä näyttämään irtisanomisperusteen olemassaolo. Koska työnantaja ei pystynyt näyttämään irtisanomisperusteen olemassaoloa, asia sovittiin. Taustalla saattoi myös olla tekijöitä, jotka liittyivät työnantajan ja työntekijän välisiin henkilökemioihin. Asia sovittiin oikeudenkäynnin välttämiseksi. Työnantaja maksoi jäsenelle 8 kuukauden palkkaa vastaavan summan, joka oli noin 19 000 euroa.

Artikkeli on julkaistu 29.8. ilmestyneessä Jyty-lehdestä (5/2019). Lue juttu digilehdestä.