Työsuojelun videosarja: Psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä

​Työsuojelun miniwebinaarien viidennessä osassa TTK:n asiantuntija
Päivi Rauramo luennoi

psykososiaalisesta kuormittumisesta ja väkivallan uhkasta työssä
. Psykososiaalisilla kuormitustekijöillä tarkoitetaan työn sisältöön ja järjestelyihin sekä työyhteisön sosiaaliseen toimivuuteen liittyviä tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa työntekijälle haitallista kuormitusta. Psykososiaaliset kuormitustekijät eivät ole yksilön ongelmia, vaan ne koskevat kaikkia työntekijöitä.

Tämä videotallenne kuuluu 6-osaiseen

webinaarisarjaan
, jonka tuottamisesta vastaa yksityisen sosiaalipalvelualan työehtosopimuksen sopijaosapuolet. Videot on tehty yhteistyössä Työturvallisuuskeskuksen (TTK) kanssa.

Miniwebinaarien tarkoitus on tukea esihenkilöitä, työsuojelun yhteistoimintahenkilöstöä ja työyhteisöjä tarjoamalla perustietoa 1) työsuojelua koskevasta lainsäädännöstä, 2) työsuojelun yhteistoiminnasta sekä 3) työterveyteen, -turvallisuuteen ja -hyvinvointiin liittyvistä laeista ja suosituksista. Julkaistut työsuojeluvideot ovat kestoltaan noin 10-15 minuuttia.

Ole osana luomassa hyvinvoivaa, terveellistä ja turvallista työpaikkaa

Työsuojeluvideot:
1)
Työsuojeluvastuut työpaikalla
2) Työsuojelun yhteistoiminnan toteuttaminen
3) Työterveyshuollon järjestäminen
4) Turvallinen ja terveellinen työympäristö
5) Psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä
6) Työhyvinvointi (julkaistaan 25.1.2022)

Katso viides miniwebinaari: Psykososiaalinen kuormittuminen ja väkivallan uhka työssä

 

Asiasanat: