Tutkimus: Pohjois-Karjalassa ollaan muuta maata tyytyväisempiä hyvinvointialueuudistuksen organisointiin

Ammattiliitto Jyty on selvittänyt jäsentensä työntekijäkokemusta kunnissa ja hyvinvointialueilla. Tuloksista ilmenee, että Siun sotessa työskentelevät ovat keskimäärin selvästi muuta maata tyytyväisempiä hyvinvointialueuudistuksen tiedonkulkuun, työn organisointiin ja tietojärjestelmien toimivuuteen.

– Pohjois-Karjalan hyvinvointialueuudistuksen kyselytulokset ovat hyvin positiivisia verrattuna muuhun maahan. Tulosta voidaan selittää sillä, että Pohjois-Karjalassa sosiaali- ja terveyspalvelujen kuntayhtymä aloitti jo vuoden 2017 alusta. Etumatkan ansiosta nyt vuodenvaihteessa tapahtunut hyvinvointialueuudistus ei ollut niin iso organisaatiomuutos kuin muualla Suomessa, Ammattiliitto Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara sanoo.

Jytyn tutkimuksen mukaan Pohjois-Karjalan kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstön työntekijäkokemus on myös kokonaisuudessaan muuta maata parempi. Henkilöstö on tyytyväinen erityisesti omiin voimavaroihin, työn sujuvuuteen, työssä saatavaan tukeen ja odotuksiin.

– Tulokset viestivät, että työnteon resurssit, johtaminen ja viestintä ovat Siun sotessa keskimääräistä paremmalla tolalla. Henkilöstön hyvinvointi on merkittävä voimavara, josta on tärkeää pitää huolta jatkossakin, Siun soten pääluottamusmies Heli Toroskainen korostaa.

Ammattiliitto Jyty on ollut huolissaan kuntien ja hyvinvointialueiden rahoituksesta. Valtion on varmistettava, että kaikilla hyvinvointialueille on riittävät määrärahat yhdenvertaisten ja laadukkaiden sote-palvelujen tuottamiseen. Rahoituksessa on huomioitava erityisesti henkilöstön palkkaharmonisointi.

– Siun soten palkkaharmonisointia on kiirehdittävä. Lakisääteisellä palkkaharmonisoinnilla edistetään merkittävästi sote-henkilöstön palkkausta ja palkkatasa-arvoa, Maarianvaara korostaa.

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Pohjois-Karjalan alueelta vastaajia oli 137.

Tutkimusraportti:

Lisätietoja Jytyssä:

Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi
Pohjois-Karjalan hyvinvointialueen pääluottamusmies Heli Toroskainen, puh. 050 590 9110, heli.toroskainen@siunsote.fi

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: