Tutkimus: Päijät-Hämeessä ollaan keskimäärin muuta maata tyytyväisempiä hyvinvointialueuudistuksen sujuvuuteen

Ammattiliitto Jyty on selvittänyt jäsentensä työntekijäkokemuksen nykytilaa ja kehitystarpeita. Tuloksista ilmenee, että Päijät-Hämeen hyvinvointialueella työskentelevät ovat keskimäärin selvästi muuta maata tyytyväisempiä hyvinvointialueuudistuksen tiedonkulkuun, työn organisointiin ja tietojärjestelmien toimivuuteen.

Tutkimukseen vastanneet kertovat, että hyvinvointialueuudistus on sujunut pääsääntöisesti hyvin, mutta yllätyksiäkin on ollut. Osa on kokenut muutoksen tuoneen epävarmuutta ja kaaosta.

– Päijät-Hämeen hyvinvointialueuudistuksen saamat arviot ovat tutkimuksemme kärkipäätä. Tulos on sinänsä odotettu, sillä Päijät-Hämeessä sote-uudistus aloitettiin jo vuonna 2017, kun hyvinvointiyhtymä perustettiin. Etumatkan ansiosta nyt vuodenvaihteessa tapahtunut hyvinvointialueuudistus sujui rauhallisemmissa tunnelmissa kuin monella muulla alueella, Ammattiliitto Jytyn edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara arvioi.

Jytyn tutkimuksen mukaan myös Päijät-Hämeen kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstön työntekijäkokemus on kokonaisuudessaan muuta maata hieman keskimääräistä parempi. Erityisesti työnteon edellytyksiin ollaan tyytyväisiä: 81 prosenttia vastaajista kokee, että heillä on voimavaroja työssä suoriutumiseen.

– Tulokset viestivät, että työnteon organisointi ja resurssit ovat Päijät-Hämeen kunnissa ja hyvinvointialueella oikean suuntaiset. Tämä on alueen merkittävä voimavara ja henkilöstön pitotekijä, josta on tärkeää huolehtia jatkossakin, Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pääluottamusmies Ann-Mari Lehtinen kiittää.

Tutkimuksen mukaan palkkaan ollaan kuitenkin Päijät-Hämeessäkin tyytymättömiä, ja palkkaharmonisaation odotus nousee vastauksista esiin.

– Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä palkkaharmonisaatio jäi tekemättä, joten korjausvelkaa on. Tutkimuksemme osoittaa, että niillä alueilla, joissa harmonisaatio on tehty, palkkaan ollaan keskimääräistä tyytyväisempiä. Hyvinvointialueiden tulisi hoitaa palkkojen harmonisointi viimeistään noin kahden vuoden aikana, kuten oikeuskäytäntö velvoittaa, Maarianvaara toteaa.

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Päijät-Hämeen alueelta vastaajia oli 144.

Lisätietoja Jytyssä:

Edunvalvontajohtaja Jukka Maarianvaara, puh. 040 968 0538, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi

Päijät-Hämeen hyvinvointialueen pääluottamusmies, Jyty Lahti ry:n varapuheenjohtaja Ann-Mari Lehtinen, puh. 040 708 4063, ann-mari.lehtinen@paijatha.fi

Tutkimusraportti:

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: