Terveyspalvelualan tes-neuvottelut jumissa

Terveyspalvelualan Unionin hallitus kokoontui tiistaina 14. toukokuuta käsittelemään terveyspalvelualan työehtosopimuksen neuvottelutilannetta ja keskustelemaan tarvittavista jatkotoimista. Sote ry:n ilmoittamat lakot eivät koske Jytyn jäseniä.

Neuvottelut uusista työehdoista ovat jatkuneet verkkaisesti, mikä herättää huolta työntekijäpuolella. Terveyspalvelualan Unioni painottaa, että neuvotteluiden halutaan etenevän mahdollisimman pikaisesti.

Neuvottelujärjestönä toimiva Terveyspalvelualan Unioni hakee jäsenilleen kilpailukykyisiä palkankorotuksia alan houkuttelevuuden lisäämiseksi ja alalla pysymisen takaamiseksi. Terveyspalvelualan Unionin muodostaa kahdeksan työntekijäjärjestöä, joista Ammattiliitto Jyty on yksi.

Terveyspalvelualan sopimuksesta neuvottelee myös Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry, joka on antanut tänään kaksi omia jäseniään koskevaa lakkovaroitusta. Ensimmäinen lakko alkaisi 28.5. ja koskisi tiettyjen yksiköiden kuvantamistoimintoja. Toinen lakko alkaisi 29.5. kohdistuisi tietyissä laboratorioissa tehtävään työhön. Sote ry:n ilmoittamat lakot eivät koske Jytyn jäseniä.

Terveyspalvelualan Unionin ja työnantajaliitto HALIn seuraava neuvotteluajankohta on sovittu keskiviikolle 15. toukokuuta.

Jyty neuvottelee sopimuksesta osana Terveyspalvelualan Unionia. Työnantajaa neuvotteluissa edustaa Hyvinvointiala HALI ry.

Lisätietoja Jytyssä: Anne Sarvi, työmarkkinajuristi, anne.sarvi@jytyliitto.fi

Asiasanat: