Terveyspalvelualan palkankorotuksista neuvotellaan parhaillaan

Terveyspalvelualan työehtosopimuksessa neuvottelut jatkuvat verrokkialakirjauksesta, ja mikä on sen palkkoja nostava vaikutus jo ennalta sovittujen korotusten lisäksi. Näkemykset kustannusvaikutuslaskelmissa ovat melko kaukana toisistaan tällä hetkellä.

Jos palkankorotusten tasosta ei päästä osapuolten välillä yhteisymmärrykseen, asia siirtyy valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi. Sopimus ei sisällä irtisanomismahdollisuutta ja tästä johtuen työehtosopimus pysyy voimassa 30.4.2024 asti.

Neuvotteluosapuolet ovat palkansaajapuolelta Ammattiliitto Jyty yhdessä muiden Terveyspalvelualan Unionin liittojen kanssa sekä työnantajapuolelta Hyvinvointiala HALI ry.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: