Terveyspalvelualan neuvottelutulos hyväksytty

Terveyspalvelualan palkankorotuksista on saatu neuvottelutulos, joka on hyväksytty kaikkien sopijaosapuolten hallinnoissa. Palkankorotukset vuodelle 2023 ovat yhteensä 2,95 %. Kertaerän suuruus on 450 euroa.

Terveyspalvelualan kevään neuvotteluissa sovittiin ainoastaan vuoden 2023 palkankorotuksista ja muilta osin työehtosopimus säilyy muuttumattomana. Yleiskorotuksen ajankohtaa on siirretty, jotta saatiin sovittua kertaerän maksamisesta ja korkeammasta yleiskorotuksesta.

Kertaerän suuruus on 450 euroa, joka maksetaan kesäkuun 2023 palkanmaksun yhteydessä. Kertaerä maksetaan vain niille työntekijöille, joiden yhdenjaksoinen työsuhde on alkanut viimeistään 1.5.2023 ja on edelleen voimassa kertaerän maksupäivänä. Kertaerä maksetaan myös, jos työntekijä on lomautettuna, sairaana tai perhevapaalla.

Osa-aikaiselle työntekijälle kertaerän määrä lasketaan sovitun työajan ja täyden työajan suhteessa. Osa-aikatyön prosentti lasketaan 1.5.–31.5.2023 välisen työajan mukaan. Vaihtelevaa työaikaa tekevien osalta työaika lasketaan 3 kuukauden tarkastelujaksolta helmi-huhtikuulta 1.2.–30.4.2023.

Palkankorotukset vuodelle 2023 ovat yhteensä 2,95 %. Korotukset toteutetaan seuraavasti:

  • 1.11.2023 toteutetaan yleis- ja taulukkokorotus 1,9 %. Yleiskorotus korottaa työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja.
  • 1.11.2023 lukien jaetaan paikallinen erä, joka on suuruudeltaan 0,315 % sekä työntekijöiden 31.10.2023 voimassa olevia henkilökohtaisia palkkoja korottava yleiskorotus 0,735 %. Paikallinen erä lasketaan syyskuun 2023 palkkasummasta.

Työehtosopimuksen mukainen palkkataulukko tulee voimaan vasta tämän vuoden marraskuussa, eikä kesäkuussa, kuten aiemmin oli sovittu. Vastineena korotusajankohdan myöhentämisestä on sovittu kesäkuussa maksettava kertaerä ja korkeampi korotusprosentti. Paikalliseen erään on sovittu perälauta, mikäli paikallisen erän jaosta ei päästä sopuun 31.10.2023 mennessä. Sekä yleiskorotus että paikallinen erä maksetaan yhteenlaskettuna yleiskorotuksena (1,05 %) 1.2.2024.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiantuntija

Asiasanat: