Suomen riistakeskuksen sopimuksesta neuvoteltiin 17. tammikuuta

Suomen riistakeskusta koskevasta uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltiin perjantaina 17.1.2020
Työnantajaliitto Paltan kanssa. Ensimmäisessä neuvottelussa keskusteltiin molempien osapuolten alustavista esityksistä, jotka käsittelivät tekstikysymyksiä. Palkankorotusten tasosta ja rakenteesta ei vielä keskusteltu
muuten kuin yleisellä tasolla.

Sopimusratkaisua ei saada valmiiksi ennen sopimuskauden päättymistä ja tästä syystä neuvotteluja
sovittiin lisää helmikuulle 05.02.2020 ja 11.2.2020.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin, paivi.salin@jytyliitto.fi

Asiasanat: