Suomen metsäkeskuksen sopimusalalla neuvoteltiin

Suomen metsäkeskusta koskevasta uudesta työehtosopimuksesta neuvoteltiin 21.1.2020 työnantajaliitto
Paltan kanssa. Neuvottelussa keskusteltiin molempien osapuolten esityksistä, jotka käsittelivät tekstikysymyksiä. Palkankorotusten tasosta, korotusten rakenteesta ja sopimuskauden pituudesta ei avattu keskustelua.

Sopimusratkaisua ei saada valmiiksi ennen sopimuskauden päättymistä ja tästä syystä neuvotteluja
sovittiin lisää helmikuulle. Osapuolet tapaavat seuraavan kerran 28.1.2020 ja sen jälkeen 3.2.2020.

Lisätietoja: työmarkkina-asiamies Päivi Salin, paivi.salin@jytyliitto.fi

Asiasanat: