STTK:n hallitus: Palkkaratkaisulla vahvistettava ostovoimaa

STTK:n hallitus keskusteli valmistautumisesta ja tavoitteista seuraavalle työ- ja virkaehtosopimusten neuvottelukierrokselle kevätseminaarissaan Kirkkonummella.

– Hajautetulla liittokierroksella perinteisen palkka- ja veropolitiikan yhteensovittaminen on erittäin vaikeaa. Siksi palkkaratkaisuilla on aiempaa suurempi merkitys ostovoiman ja ansiokehityksen turvaamisessa, puheenjohtaja Antti Palola korostaa.

Hajautettu liittokierros asettaa haasteita koordinaatiolle. Sopimuskaudet päättyvät yli vuoden kestävällä ajanjaksolla. Tämä tarkoittaa, että "yleistä linjaa" ei ole ja on vaikea määritellä, mitä sillä ylipäätään tarkoitetaan.

– Liittokierroksella toimialakohtaiset tilanteet on huomioitava aiempaa paremmin. Yhteistyötä ja avointa tiedonkulkua kuitenkin tarvitaan. STTK pitää tärkeänä, että tulevaisuuden sopimusmallista ollaan valmiita käymään laajaa keskustelua.

STTK:n liitot korostavat, että myös liittokierroksilla on edistettävä palkkatasa-arvoa. Liittojen mielestä palkka-avoimuutta on lisättävä.
– Henkilöstön edustajan on saatava koko henkilöstön yksilöidyt palkkatiedot, joihin sisältyvät kaikki palkanosat, Palola toteaa.

Kilpailukykysopimus määrittää neuvottelutavoitteita

Suomen taloudella menee tällä hetkellä hyvin ja työllisyys on parantunut. STTK:n hallitus keskusteli kilpailukykysopimuksen luomista paineista seuraavalle neuvottelukierrokselle. 

– Palkansaajat ovat kantaneet kilpailukykysopimuksen jälkeen raskasta taakkaa. Tämä heijastuu eri aloilla eri tavoin liittojen neuvottelutavoitteisiin. STTK:n liitot totesivat, että työajan pidennyksen poisto tulee laajasti neuvottelupöytiin ja se on toteutettava ilman kustannusvaikutuksia. Työnantajilta palkansaajille siirrettyjen sosiaaliturvamaksujen aiheuttamien säästöjen puolestaan pitää näkyä investointeina, työntekijöiden osaamisen kehittämisenä ja lisääntyvänä hyvinvointina, Antti Palola sanoo.

Lisätietoja STTK:ssa: Antti Palola, puhelin 040 509 6030.

 

 

Asiasanat: