Neuvonta-alan TES-ratkaisu

​Uusittu neuvonta-alan runkosopimus on voimassa 1.2.2022 – 31.1.2024. Työehtosopimus on irtisanottavissa päättymään 31.1.2023, mikäli marraskuun puoliväliin mennessä ei ole sovittu ensi vuoden palkankorotuksista. Tässä tiedotteessa on kerrottu uuden sopimusratkaisun tuomista palkankorotuksista ja muista muutoksista alan työehtosopimukseen pääkohdittain.

Palkankorotukset

Vuosi 2022

Palkankorotuksista sovitaan ensisijaisesti paikallisesti luottamusmiehen kanssa. Paikallisesti sovittavia asioita ovat palkankorotusten toteutustapa, ajankohta ja suuruus. Tavoitteena on tukea palkanmuodostuksen kannustavuutta, oikeudenmukaista palkkarakennetta, palkkatasa-arvoa ja tuottavuuden kehittymistä työpaikoilla. Paikalliset neuvottelut tulee käydä 31.3. mennessä. Työnantajan on toimitettava luottamusmiehelle neuvotteluja varten tarvittavat tiedot työpaikan talous- ja työllisyystilanteesta sekä näiden ennakoitavissa olevasta kehityksestä 1.3. mennessä.

Mikäli paikalliseen sopimukseen ei päästä, korotetaan palkkoja 1.5. alkaen 1,5 %:n yleiskorotuksella ja 0,4 %:n paikallisella erällä. Työnantaja päättää paikallisen erän käytöstä. Paikallisen erän suuruus lasketaan tammikuun palkkasummasta luontoisetuineen.

Paikallisen erän käytöstä ja jakoperusteista informoidaan henkilöstöä ja luottamusmiehelle selvitetään erän määräytymisperusteet ja suuruus kahden kuukauden kuluttua erän jakamisesta. Selvityksestä tulee käydä ilmi palkkasalaisuus huomioiden toimihenkilöiden lukumäärä, kuinka moni on saanut korotuksen, keskimääräinen korotusten suuruus sekä toimihenkilöiden palkankorotusten kokonaismäärä. Mikäli selvitystä ei anneta, erä jaetaan yleiskorotuksena.

Palkkataulukoita korotetaan toukokuussa 1,5 % ja henkilöstön edustajien korvauksia 1,9 %.

Vuosi 2023

Mikäli vuoden 2023 palkantarkistuksista ei päästä sopimukseen 15.11. mennessä, voidaan työehtosopimus irtisanoa 30.11. mennessä päättymään 31.1.2023.

Perhevapaauudistukseen liittyvä työryhmä

Sopimusosapuolet perustavat perhevapaauudistukseen liittyvän työryhmän, jonka tehtävänä on seurata uudistuksen etenemistä työmarkkinoilla ja valmistella tarvittavat muutokset työehtosopimukseen kustannusneutraalilla tavalla.

Suositus varaluottamusmiesten koulutusoikeudesta

Työehtosopimuksen koulutus- ja luottamusmiessopimuksiin lisätään suositus varaluottamusmiesten koulutusoikeudesta. Sopijaosapuolet suosittelevat, että varaluottamusmiehillä on mahdollisuus käydä vähintään perustason luottamusmieskurssit ja vuosittaiset ajankohtaispäivät työajalla. Ansiomenetyksen korvaamisesta sovitaan kuitenkin aina erikseen työnantajan ja varaluottamusmiehen välillä.

Tarkemmat tiedot neuvottelutuloksesta: Neuvonta-alan runkosopimus

Lisätiedot Jytyssä:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Anniina Kannelsuo, työmarkkinalakimies

Asiasanat: