Mielipidekirjoitus: Yhteisöllisyys vähentää nuorten riskiä syrjäytyä

Yhteisöllisyys ja turvallisuuden tunne lisäävät nuorten hyvinvointia ja vähentävät riskiä syrjäytyä. Oppilaitoksissa ja nuorisotyössä yhteisöllisyyttä lisäävät aidot kokemukset osallisuudesta ja kuulluksi tulemisesta. Riittävillä nuorisotyön resursseilla, kuten lisäämällä nuorisotyötä kouluihin, parannetaan nuorten yhteisöllisyyttä ja ehkäistään syrjäytymistä, koulukiusaamista ja pahoinvointia.

Suomen sisäisen turvallisuuden strategiassa (2017) nostetaan esille keskeisiä riskitekijöitä lasten ja nuorten syrjäytymiseen ja turvattomuuden tunteeseen. Keskeisiä riskitekijöitä ovat ulkopuolisuus, yksinäisyys ja eristäytyminen.

Turvallisuutta yhteisöissä edistävät yhdenvertaisuus, turvallisuustaidot, kokemus joukkoon kuulumisesta ja avunsaanti silloin, kun sitä tarvitaan.

Paikallinen yhteisöllisyys parantaa asukkaiden hyvinvointia ja turvallisuuden tunnetta ja ehkäisee rikollisuutta. Yhteisöllisyyttä voidaan lisätä ja ylläpitää luomalla yhteisöille yhteistä tekemistä sekä rohkaisemalla heitä kehittämään omaa aluettaan viihtyisämmäksi ja turvallisemmaksi.

Yhteisöllisyyden luominen ja ylläpitäminen ovat nuorisotyön ammattilaisten keskeinen tehtävä, johon heidät on koulutettu.

Nuorisotyö on Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry:n keskeisiä ammattialoja. Ammattiliitto Jyty on huolissaan nuorisotyön resurssien riittävyydestä ja erityisesti turvallisuusosaamisesta.

Suomea pidetään useilla mittareilla maailman turvallisimpana maana, mutta siitä huolimatta nuorten usko tulevaisuuteen ja arkeen horjuu. Ammattiliittona toivomme, että nuorten uskoa tulevaisuuteensa vahvistetaan tarjoamalla nuorille apua riittävästi silloin, kun sitä tarvitaan. Ennaltaehkäiseviin palveluihin panostaminen lisää turvallisuutta ja hillitsee myös vuosittain kasvavia sote-menoja.

Jyty toteuttaa loka-marraskuussa 2019 turvallisuuspäivät yhteistyössä Humanistisen ammattikorkeakoulun neljän kampuksen kanssa. Päivien aikana annetaan yhteisöpedagogi- ja kulttuurituottajaopiskelijoille ajankohtainen katsaus turvallisuudesta ja työkaluja sen edistämiseen. Lisäksi olemme pääyhteistyökumppanina Allianssi ry:n kanssa toteuttamassa Nuori2020-tapahtumaa tammikuussa 2020.

Haluamme osaltamme tukea, että jäsenillämme, nuorten parissa työskentelevillä ja järjestötyön ammattilaisilla on riittävät resurssit tukea nuorten yhteisöllisyyttä ja turvallisuutta. Ammattiliitto Jyty haastaakin kaikki päättäjät lisäämään nuorisotyön resursseja ja siten edistämään turvallisuuden tunnetta nuorten arjessa.

Maija Kuittinen, alueasiamies, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (yhteisöpedagogi ylempi amk)
Pekka Laukkanen, suunnittelija, Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jyty ry (yhteisöpedagogi ylempi amk)

Asiasanat: