Mielipidekirjoitus: Suorituskeskeisyys nujertaa nuoret

Moni nuori elää parhaillaan jännittäviä aikoja: kesätyöt ovat ehkä jo alkaneet, valmistujaiset ovat ovella tai todistuksen perusteella saatu opiskelupaikka selviää toukokuun lopulla. Samaan aikaan moni nuori nielee pettymystään, kun kesätyö, tutkinto tai opiskelupaikka on jäänyt saamatta.

Suorituskeskeisyys on lisääntynyt nuoren aikuisen elämässä opinnoista työelämään. Toisen asteen opintojen arvosanat määrittävät, mihin pääsee jatko-opintoihin. Opintojen saattaminen loppuun määräajassa sekä kiristyvä toimeentulo kuormittavat opiskelijaa ja opettavat suorittamisen ja tehokkuuden kulttuuriin. Kun nuori aikuinen sitten siirtyy opiskelusta työelämään, sama meno jatkuu. Lopulta liian monen terveys pettää kohtuuttoman paineen alla.

Me Jytynuoret olemme nuorten aikuisten tilanteesta hyvin huolissamme. Esitämmekin kysymyksen työelämän ja yhteiskunnan päättäjille: miten uudistamme työelämää niin, että nuori aikuinen jaksaa työelämässä eläkeikään saakka?

Päättäjien viesti on ollut selvä: tarvitsemme kaikki työkykyiset töihin. Moni työntekijä ei kuitenkaan näe työelämää suurien uhrauksien arvoisena. Meidän on pidettävä huolta työelämään siirtyvien jaksamisesta, tuettava heitä ja lujitettava heidän tulevaisuudenuskoaan. Työelämään tarvitaan lisää tunnetaitoja, yhteisöllisyyttä ja puhetta arvoista. Tällaiset muutokset tukevat kaikenikäisten työhyvinvointia ja työssäjaksamista.

Parhaimmillaan työelämä edistää toimintakykyä ja tuo elämäniloa, ja sitä nuoret myös odottavat. Huolehditaan yhdessä, ettei käy päinvastoin.

Teija Ylönen
Jytynuoret, Ammattiliitto Jyty

Asiasanat: