Metsäkeskuksen työehtosopimuksesta neuvoteltiin

Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksen allekirjoittajajärjestöt tapasivat 12.12.2022. Neuvotteluissa esillä oli vallitseva työmarkkinatilanne. Samassa yhteydessä todettiin, että palkkaratkaisusta vuodelle 2023 ei ole työnantajapuolella valmiutta neuvotella.

Työehtosopimuksen mukaan vuoden 2023 palkankorotukset sovitaan 16.1.2023 mennessä. Mikäli sopimukseen ei päästä, voidaan työehtosopimus irtisanoa ja silloin koko sopimus päättyy 28.2.2023.

Sopijaosapuolet jatkavat neuvotteluja palkkaratkaisun saamiseksi. Neuvotteluaikoja sovitaan lisää tammikuussa.

Ammattiliitto Jytyn lisäksi Suomen metsäkeskuksen työehtosopimuksesta neuvottelevat Meto – Metsäalan asiantuntijat ja Loimu ry. Työnantajapuolta edustaa Palvelualojen työnantajat Palta.

Lisätietoja: Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: