Kirkon sopimusneuvottelut käynnistyivät

Kirkon työehtosopimusneuvottelut käynnistyivät keskiviikkona 15.1.2020. Neuvottelupöydässä keskusteltiin ajankohtaisesta
työmarkkinatilanteesta ja ryhmähenkivakuutusta koskevan sopimuksen
uudistamisesta. Työntekijäjärjestöt jättivät neuvotteluiden alkaessa yhteiset sopimustavoitteensa, jotka esiteltiin osapuolille. Neuvottelut jatkuvat
29.1.2020.

Jyty on sopijaosapuolena kirkon alan sopimuksessa yhdessä JHL:n kanssa muodostetussa neuvottelujärjestössä Kirkon alan Unionissa. Jytyä neuvotteluissa edustaa työmarkkinalakimies Anne Sarvi. Työnantajia neuvotteluissa edustaa Kirkon työmarkkinalaitos

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus, jota sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin. Sopimusta ei kuitenkaan sovelleta työnantajana seurakuntaa edustaviin viranhaltijoihin. Kirkon virka- ja työehtosopimus päättyy 31.3.2020.

Kirkon alalla on lisäksi lukuisa määrä erillissopimuksia, kuten neuvottelujärjestystä säätelevä pääsopimus, luottamusmiessopimus ja yleissopimus yhteistoiminnasta seurakunnissa. Myös kirkon palkkausjärjestelmästä on annettu erilliset soveltamisohjeet.

Kirkon alalla suurimpia
jytyläisiä ammattiryhmiä ovat talous- ja hallintoalan viranhaltijat ja
työntekijät, lapsi- ja nuorisotyöntekijät, erityisammattimiehet,
hautausmaa- ja puutarhatyöntekijät, kirkonpalvelijat sekä ruokahuollon
työntekijät.

Lisätietoja: Työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Seuraa sopimusneuvotteluja Jytyn nettisivuilta:
Sopimusneuvottelut 2019-2020

Asiasanat: