Kirkon alalle neuvottelutulos – palkankorotuksissa noudatetaan yleistä linjaa ja kiky-tunnit poistuvat

Kirkon sopimusalalla saavutettiin neuvottelutulos tiistai-iltana 2. kesäkuuta. Palkankorotukset ovat yleisen linjan mukaisia ja kiky-työajanpidennykset poistuvat. Kirkon virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) sopimuskausi on sama kuin kunta-alalla eli 1.4.2020-28.2.2022.

Kirkon sopimusneuvotteluja käytiin tammikuun puolivälistä asti. Neuvotteluissa ajauduttiin vapaaehtoiseen sovitteluun 3.4. valtakunnansovittelija Vuokko Piekkalan johdolla. Loppuvaiheessa kiistan kohteena oli uuden työaikalain soveltamisala, josta saatiin lopulta työneuvoston lausunto 29.5. Tämän jälkeen päästiin pian neuvottelutulokseen.

Jyty tiedottaa sopimuksen tarkemmasta sisällöstä, kunhan kaikkien sopijaosapuolien hallinnot ovat sopimusratkaisun hyväksyneet.

Kirkon neuvotteluihin osallistui työnantajan puolesta Kirkon työmarkkinalaitos. Työntekijöitä edustavat pääsopijajärjestöt neuvotteluissa olivat Kirkon alan unioni (Jyty ja JHL), JUKO ja Kirkon alat. Jytyn neuvottelijana toimi Anne Sarvi.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES on kirkon alan yleissitova virka- ja työehtosopimus, jota sovelletaan evankelisluterilaisten seurakuntien palveluksessa oleviin viranhaltijoihin ja työsopimussuhteisiin työntekijöihin.

Kirkon alalla suurimpia jytyläisiä ammattiryhmiä ovat talous- ja hallintoalan viranhaltijat ja työntekijät, lapsi- ja nuorisotyöntekijät, erityisammattimiehet, hautausmaa- ja puutarhatyöntekijät, kirkonpalvelijat sekä ruokahuollon työntekijät.

Lisätietoja Jytyssä: Työmarkkinalakimies Anne Sarvi

Asiasanat: