Jytyn liittovaltuusto: Tukipalveluhenkilöstön asemasta on huolehdittava hyvinvointialueuudistuksessa

Vuosien valmistelusta huolimatta monissa kunnissa on edelleen epäselvää, ketkä talous- ja hallintohenkilöstöstä siirtyvät vuodenvaihteessa kunnista hyvinvointialueille. Ammattiliitto Jytyn liittovaltuuston mielestä on vaarallista ja jopa lainvastaista, jos hyvinvointialueuudistusta käytetään henkilöstön karsimiseen tai vaihtamiseen.

Hyvinvointialueuudistus on Suomen historian suurin liikkeenluovutus, jossa kuntien ja kuntayhtymien sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen henkilöstö siirtyy hyvinvointialueiden palvelukseen. Lisäksi hyvinvointialueille siirtyvät kuntien tukipalvelujen työntekijät, joiden nykytehtävistä vähintään puolet kohdistuu kunnan sosiaali- tai terveyspalveluihin. Näiden henkilöiden tilanteessa on ilmennyt huolestuttavan paljon epäselvyyksiä.

– Liittomme on selvitellyt useita tapauksia, joissa hyvinvointialueen tukipalveluhenkilöstön paikkoja on oltu laittamassa auki – ikään kuin kuntien henkilöitä ei tarvittaisi. Samalla on herännyt huoli, että siirtyviä ollaan vähentämässä. Tällainen toiminta on täysin lainvastaista, ja se tietenkin aiheuttaa epätietoisuutta ja kohtuutonta huolta henkilöstön keskuudessa, kuvaa Jytyn liittovaltuuston puheenjohtaja Seija Hovi-Kuikko.

Järkevä työnjako tuo tehokkuutta

Jytyn liittovaltuusto pitää tärkeänä, että hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä huolehditaan tukipalveluhenkilöstön riittävyydestä sekä kunnissa että hyvinvointialueilla. Siirtymävaihe ei ole oikea hetki karsia tukipalveluista, päinvastoin.

– Uudistus on erinomainen hetki kiinnittää huomiota työnjakoasioihin. Kun tukipalveluihin, kuten sihteeri-, talous-, hallinto- ja ict-tehtäviin, varataan riittävät resurssit, voivat muut ammattilaiset keskittyä omaan työhönsä. On paitsi järkevää myös tehokkaampaa, että henkilöstö saa tehdä sitä työtä, johon heidät on koulutettu, huomauttaa Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.
 
Jytyn liittovaltuusto korostaa myös hoiva-avustajien tärkeää roolia osana toimivaa hoitoketjua: kun sote-sektorilla on hoitohenkilökunnan rinnalla ja heitä tukemassa avustavaa henkilöstöä, hoitajat voivat keskittyä varsinaiseen hoito- ja hoivatyöhön.

Vahva luottamusmiesjärjestelmä tukee muutoksessa

Hyvinvointialueuudistus aiheuttaa epävarmuutta ja huolta kuntahenkilöstön keskuudessa. Jytyn liittovaltuusto painottaa, että tällaisessa tilanteessa ammattiliiton tehtävänä on tuoda kaikin tavoin varmuutta ja tukea jäsenistölle.

– Jytyssä tehtävämme pääsopijajärjestönä on vaalia yhteistyötä ja pyrkiä vähentämään kaaosta. Työnantajienkin on ymmärrettävä, että luottamusmiehille on annettava riittävästi aikaa ja tietoa, jotta asiat pystytään ratkomaan yhdessä ja hyvässä yhteishengessä, Voima muistuttaa.

Lisäksi Jytyn liittovaltuusto huomauttaa, että paikallisesti on tärkeää muistaa yhdessä Kunta- ja hyvinvointialuetyönantajien kanssa sovittu neuvottelumalli.

– On käynyt ilmi, että yhteisesti sovittuja pelisääntöjä ei olla joillakin hyvinvointialueilla haluttu noudattaa. Jo vuosia sitten sovitusta 2+2+2-mallista on pidettävä kiinni eli kaikilla pääsopijajärjestöillä on paikallisneuvotteluissa kaksi edustajaa. Jytyllä on myös jokaisella hyvinvointialueella oikeus omaan pääluottamusmieheen, Hovi-Kuikko painottaa.

Ammattiliitto Jytyn liittovaltuusto kokoontuu syyskokoukseensa Lahdessa 23.–24.11.2022.

Lisätietoja:

Puheenjohtaja Jonna Voima, p. 050 591 2341

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: