Jytyn liittovaltuusto hyväksyi neuvottelutuloksia

Julkis- ja yksityisalojen toimihenkilöliitto Jytyn liittovaltuusto hyväksyi maanantaina 6.4. Jytyn edustamilla aloilla saavutettuja sopimusneuvottelutuloksia. Neuvottelut ovat vielä kesken noin puolessa Jytyn sopimusaloista.

Hyväksyttyjen työehtosopimusten neuvottelutulokset ja sopimusasiakirjat viedään Jytyn nettisivujen työehtosopimussivulle (Työsuhde > Työehtosopimukset). Neuvottelutulosten tarkemmasta sisällöstä kerrotaan nettisivuilla uutisin ja tiedottein.

Kaikki työehtosopimusneuvotteluihin liittyvä tiedotus ja uutisointi kootaan sopimusneuvottelut-sivulle. Sopimusalan jäsenille ja liiton aktiiveille lähetään tietoa neuvottelutuloksista sähköpostiviestein ja uutiskirjein.

  • Yksityisen opetusalan työehtosopimus, sopimuskausi 1.4.2020-31.3.2022
  • Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimus, sopimuskausi 1.4.2020-31.3.2022
  • Neuvonta-alan runkosopimus, sopimuskausi 6.4.2020-31.1.2022
  • FABA osuuskunnan ja Viking Genetics Finland Oy:n työehtosopimus, sopimuskausi 6.4.2020-31.1.2022
  • Suomen riistakeskusta koskeva työehtosopimus (työnantajapuolen hyväksyntä vielä puuttuu)
  • Suomen metsäkeskusta koskeva työehtosopimus, sopimuskausi 6.4.2020-31.1.2022
  • Energiateollisuuden toimihenkilöiden työehtosopimus, sopimuskausi 1.2.2020-28.2.2022
  • Yleissopimus, sopimuskausi 6.4.2020-1.2.2022
  • Partiotyönantajia koskeva työehtosopimus, sopimuskausi 6.4.2020-31.1.2022

Asiasanat: