Jyty selvitti: Kunta- ja hyvinvointialuehenkilöstön työntekijäkokemus on Etelä-Karjalassa keskimäärin muuta maata parempi

Ammattiliitto Jyty on kartoittanut jäsentensä työntekijäkokemusta. Tutkimuksen perusteella kuntien ja hyvinvointialueiden työntekijöitä kuormittavat erityisesti kasvava työmäärä ja henkilöstövaje.

Valtakunnan tasolla keskeisimmiksi kritiikin kohteiksi nousevat johtaminen, työn järjestäminen ja kuulluksi tuleminen. Aluekohtaisen vertailun perusteella kunta- ja hyvinvointialuetyöntekijät ovat Etelä-Karjalassa selvästi keskimääräistä tyytyväisempiä omiin voimavaroihin ja vaikuttamismahdollisuuksiin.

– Työntekijälle on erityisen tärkeää kuulluksi tuleminen ja kokemus siitä, että omat resurssit riittävät työssä onnistumiseen. Selvityksemme valossa nämä asiat toteutuvat Etelä-Karjalassa kiitettävästi, Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima sanoo.

Lappeenrannan kaupungilla yhteistyötä henkilöstön edustajien ja kaupungin välillä on rakennettu pitkäjänteisesti. Yhteistyön raamit on kirjattu Lappeenranta-sopimukseen, jonka satoa pääluottamusmies Jouni Lahikainen näkee Etelä-Karjalan tuloksissa.

– Luottamusmiesten ja kaupungin välillä vallitsee hyvä yhteistyö ja työhyvinvointiin kiinnitetään paljon huomiota, Lahikainen kiittää.

Jytyn tutkimuksessa kartoitettiin myös vuoden alussa tapahtuneen hyvinvointialueuudistuksen alkuvaiheen onnistumista. Arviot vaihtelevat merkittävästi hyvinvointialueiden välillä. Etelä-Karjalassa tilanteeseen ollaan tyytyväisempiä kuin valtakunnallisesti, mutta vastauksista näkyy, että haasteita on ollut puutteellisten ohjeistusten ja tuen sekä järjestelmien toimimattomuuden takia.

– Uudistuksen seurauksena vastuut hakevat vielä organisaatioissa paikkaansa, eikä aina tiedetä, keneen kuuluisi olla yhteydessä. Tästä syystä hyvinvointialueilla on panostettava kiireellisesti johtamiseen eri tasoilla, Jytyn Voima toteaa.

Tutkimuksen toteuttivat Ammattiliitto Jytyn toimeksiannosta Workday Designers Oy ja iloom Oy tammi–helmikuussa 2023. Tutkimus koostui kyselystä, jonka laadulliset vastaukset analysoitiin tekoälyä hyödyntävällä Wordloom®-työkalulla, ja syvähaastatteluista, jotka analysoitiin työntekijäkokemusmallia hyödyntäen. Kyselyyn vastasi 3798 henkilöä, Etelä-Karjalan alueelta vastaajia oli 82.

Tutkimusraportti:

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi
Seudullinen pääluottamusmies Jouni Lahikainen, puh. 040 824 7051, jouni.lahikainen@lappeenranta.fi

Jytyläisten työntekijäkokemus -tutkimuksen tuloksia avataan alueellisesti kevään 2023 aikana, kun Ammattiliitto Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella. Lisätietoja: Sillä sinun työsi on tärkeä -työpaikkakiertue

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: