Jyty selvitti: Kanta-Hämeen kuntatyöntekijöitä kuormittavat lisääntynyt työmäärä, uudet tehtävät ja vastuut

Kanta-Hämeessä kuntien säästötoimia on ilmennyt vähemmän kuin keskimäärin muualla Suomessa. Kanta-Hämeessä säästötoimet näkyvät kuitenkin erityisesti henkilöstön lisääntyneenä työmääränä, uusina työtehtävinä ja vastuina. Tulokset käyvät ilmi Ammattiliitto Jytyn laajasta jäsenkyselystä kuntien työntekijöille.

Iso osa Suomen kuntatyöntekijöistä työskentelee säästöpaineiden keskellä: 41 % Jytyn kyselyyn vastanneista kertoo, että omalla työpaikalla on vuoden 2023 aikana toteutettu tai suunnitteilla säästötoimenpiteitä. Kanta-Hämeen kunnissa säästötoimia on toteutettu tai suunnitteilla 25 %:lla vastanneista, mikä on siis selvästi vähemmän kuin muualla.

Kanta-Hämeen kuntien säästötoimien vaikutus näkyy kuitenkin henkilöstön lisääntyneinä tai muuttuneina työtehtävinä enemmän kuin muualla Suomessa. Kanta-Hämeen vastaajista 77 % kokee, että säästötoimet ovat johtaneet lisätehtäviin ja vastuisiin, kun muualla osuus oli keskimäärin 36 %.

– Kuntien säästötavoitteet ovat olleet hurjaa luettavaa. Leikkauksia ja toiminnan tehostamista on kunnissa tehty kauan, ja palvelut pyörivät jo nyt hyvin ohuilla resursseilla. Samaan aikaan kuntien valtionosuuksiin ollaan lähivuosina tekemässä merkittäviä lisäleikkauksia. Säästöjä ei saa tehdä työntekijöiden jaksamisen kustannuksella, sanoo Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

– Työmäärän lisääntyminen näkyy Hämeenlinnan kaupungin henkilöstön kanssa käydyissä keskusteluissa. Valitettavasti työmäärän lisääntyminen ei näy kuitenkaan palkassa. Työn kuormittavuudella on myös vaikutus työssäjaksamiseen ja työhyvinvointiin, huomauttaa Hämeenlinnan kaupungin pääluottamusmies Eeva Karttunen.

Toimiva hallinto ja tukipalvelut ovat kuntapalveluiden selkäranka

Valtaosa Jytyn jäsenistä työskentelee kunnissa ja kuntaomisteisissa yrityksissä ja liikelaitoksissa. Jyty kantaa huolta siitä, että säästöjä etsitään jo ennalta tiukoille vedettyihin hallinto- ja tukipalvelutehtäviin, joissa jytyläiset tyypillisesti työskentelevät.

Kyselyn perusteella resurssien nykytila ja tulevaisuus herättävät työntekijöiden keskuudessa huolta. Yli puolet (52 %) vastaajista kokee, että henkilöstöä on liian vähän työtehtävien määrään nähden. 70 % puolestaan kertoo, että auki olevien paikkojen täyttämisessä on jonkin verran tai paljon vaikeuksia.

– Pulaa henkilöstöstä Kanta-Hämeen kunnissa on lähes kaikilla ammattialoilla, mutta vastaajien mukaan eniten kasvatuksen ja koulutuksen alalla, kuten varhaiskasvatuksessa. Koulutuksen alalla Jytyn jäseniä työskentelee myös kuntaomisteissa Hämeen ammattikorkeakoulussa (HAMK), Karttunen kertoo.

– Paheneva henkilöstöpula yhdessä kuntasektorin valtavan muutosvaiheen kanssa muodostaa kestämättömän yhtälön. Hyvinvointialueuudistus siirsi sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen kunnista hyvinvointialueille. Lisäksi TE-palvelut siirtyvät vuoden 2025 alusta valtiolta kunnille, jolloin kuntiin tulee iso joukko uusia työntekijöitä. Kuntaorganisaatioissa on oltava riittävät resurssit näiden muutosten läpivientiin, Voima sanoo.

“Miten menee, kuntatyöntekijä?” -kysely tehtiin kunnissa työskenteleville Jytyn jäsenille marras–joulukuussa 2023. Kyselyyn vastasi 2447 henkilöä. Kanta-Hämeen vastaajamäärä oli 54. Kyselyn tuloksia avataan alueellisesti alkuvuodesta 2024, kun Jyty kiertää ympäri Suomea työpaikkakiertueella.

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Hämeenlinnan kaupungin pääluottamusmies Eeva Karttunen, puh. 050 509 1227, eeva.karttunen@hameenlinna.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: