Jäsentiedote: Lakko pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa 31.1. – myös perhepäivähoitajat lakon piirissä

Jyty on ilmoittanut poliittisesta lakosta pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa 31.1.2024. Lakon piiriin kuuluvat kaikki varhaiskasvatuksen työtehtävät kunnallisen ja yksityisen varhaiskasvatuksen sopimusaloilla Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla. Myös perhepäivähoito ja leikkipuistotoiminta kuuluvat Jytyn ilmoittaman lakon piiriin.

Varhaiskasvatuksen lakolla vastustetaan maan hallituksen ajamia rajuja työelämäheikennyksiä. Jyty viestii lakolla hallitukselle, että enemmistö suomalaisista ei hyväksy esitettyjä heikennyksiä ja että hallituksen on pysäytettävä niiden valmistelu.

Lakon ajankohta

Vajaan vuorokauden kestävä lakko alkaa 31.1.2024 klo 05.59 ja päättyy 31.1.2024 klo 20.59. Lakko koskee työvuoroja, jotka alkavat keskiviikon 31.1.2024 klo 05:59 ja keskiviikon 31.1.2024 klo 20:59 välisenä aikana. Työnseisaus kestää päättyvän työvuoron loppuun.

Lakon laajuus ja rajaukset

Lakon piirissä ovat kaikki varhaiskasvatuksessa tehtävät työtehtävät Espoossa, Helsingissä, Kauniaisissa ja Vantaalla. Lakko koskee sekä kunnallisen että yksityisen varhaiskasvatuksen kaikkia sopimusaloja. Lakon piiriin kuuluvat myös kotona tehtävä perhepäivähoito ja ryhmäperhepäivähoito/ryhmäperhepäiväkodit sekä yksityinen perhepäivähoito ja leikkipuistotoiminta. Työtaistelun ulkopuolelle jäävät ainoastaan viranhaltijat.

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan tehtävät, jotka voivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden ja omaisuuden vaarantumisen. Ammattiliitto Jytyn näkemyksen mukaan tämän varhaiskasvatuksen lakon piiriin ei kuitenkaan kuulu tällaisia tehtäviä.

Jytyläinen, kiitos kun vaikutat

Jyty on ilmoittanut poliittisesta lakosta pääkaupunkiseudun varhaiskasvatuksessa 31.1. Miksi? Maamme hallitus suunnittelee poikkeuksellisen laajamittaisia heikennyksiä työlainsäädäntöön, työntekijöiden asemaan ja sosiaaliturvaan. Ammattiliitto Jyty on poliittisesti sitoutumaton – emme siis pyri kaatamaan hallitusta, vaan muistuttamaan yhdessä sopimisen merkityksestä uudistuksia tehdessä. Tässä tilanteessa meidän on pakko toimia jäsentemme ja suomalaisen työelämän hyväksi.

Jyty maksaa lakkoavustusta 100 euroa lakkopäivältä

Jyty maksaa varhaiskasvatuksen lakkoon pääkaupunkiseudulla 31.1.2024 osallistuvalle 100 euroa. Lakkoavustusta haetaan lakkoavustus.fi-palvelussa hakuaikana lakon jälkeen.
Katso ohjeet lakkoavustuksen hakemiseen, hakuaikaan ja maksatukseen alla näkyvästä linkistä.

Mikä on poliittinen lakko?

Poliittisen lakon päämääränä on vaikuttaa poliittiseen päätöksentekoon, kuten hallituksen päätöksiin ja lainsäädännön valmisteluun. Näin ollen poliittisen lakon ensisijaisena tavoitteena ei ole vaikuttaa työehtosopimuksiin tai työnantajiin.

Jyty pyrkii poliittisella lakolla viestittämään hallitukselle, että työelämäheikennysten valmistelu on keskeytettävä. Poliittisella lakolla ei pyritä esimerkiksi kaatamaan hallitusta, vaan muistuttamaan yhdessä sopimisen merkityksestä uudistuksia tehdessä.

Ammattiliitto kantaa vastuun itse julistamastaan poliittisesta lakosta. Työntekijä ei ole vastuussa eikä häneen voida kohdistaa seuraamuksia osallistumisesta oman ammattiliittonsa poliittiseen lakkoon.

Miksi poliittinen lakko kohdennetaan vain varhaiskasvatukseen ja pääkaupunkiseudulle?

Tällä kertaa poliittinen lakko on kohdennettu vain varhaiskasvatukseen ja alueeksi valittu pääkaupunkiseutu. Lakon tarkoitus on aina tuottaa mahdollisimman vähän haittaa muille kuin lakon kohteelle, ja siksi lakon kohde, alue ja ala tulee olla tarkkaan harkittu. Jyty on suhteessa muihin ilmoitettuihin poliittisiin lakkoihin päätynyt siihen, että tällä tavalla rajattu lakko on tässä hetkessä riittävä.

Miksi lakko on vain yksipäiväinen?

Arvioimme aina huolella lakon tarpeellisuuden ja vaikuttavuuden. Arviomme mukaan yhden päivän lakko riittää välittämään hallitukselle haluamamme viestin. Tavoitteenamme on se, että hallitus pysäyttää työelämäheikennysten valmistelun tällaisenaan. Jyty pitää tärkeänä, että poliittinen lakko ei aiheuta kohtuuttoman suurta vahinkoa tai vaikeuta lakon piirissä olevien perheiden arkea kestämättömällä tavalla ja on siksi päätynyt rajaamaan lakon yksipäiväiseksi.

Ohjeet toisen ammattiliiton lakosta

Jytyn jäsenet eivät tee toisen ammattiliiton ilmoittaman lakon piiriin kuuluvien jäsenten töitä. Jytyläiset menevät normaalisti töihin ja tekevät ainoastaan omat työnsä ja työtehtävänsä. Jytyläiset eivät paikkaa muiden lakossa olevien työntekijöiden töitä muuttamalla työvuorojaan, tekemällä ylitöitä tai kiristämällä työtahtia. Tästä periaatteesta on sovittu yhteisesti ammattiyhdistysliikkeen kesken. Lisäksi on muistettava, että vuoronvaihtoon ja ylityön tekemiseen vaaditaan aina työntekijän suostumus.

Voinko osallistua toisen liiton ilmoittamaan lakkoon?

Jos Jyty tai sen yhdistys ei ole ilmoittanut lakosta, Jytyn jäsenet menevät normaalisti töihin. Esimerkiksi varhaiskasvatuksessa työskentelevät jytyläiset menevät normaalisti töihin 1.2. Poliittisessa lakossa on tärkeää seurata vain oman ammattiliiton antamia ohjeita, sillä liitot ovat ilmoittaneet erilaisista lakkotoimista.

Jytyn ja OAJ:n yhteinen kannanotto: Lakisääteinen vientimalli tekisi valtakunnansovittelijan tehtävän tarpeettomaksi

Ammattiliitto Jyty ja Opetusalan Ammattijärjestö OAJ vastustavat maan hallituksen tavoittelemaa lakisääteistä vientivetoista työmarkkinamallia.

Lisätietoja jäsenille

Asiasanat: