Jäsentiedote: Jyty, OAJ ja JHL antavat lakkovaroituksen yksityisellä opetusalalla

OAJ, JHL ja Jyty antoivat yhteisen lakkovaroituksen. Lakko koskee useita yksityisiä kouluja ja oppilaitoksia 23.–24.4.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Jyty ovat käyneet koko kevään työehtosopimusneuvotteluita Sivistan kanssa. Tavoitteena on ollut saada yksityistä opetusalaa koskeva uusi työehtosopimus. Yksityisen opetusalan sopimusneuvottelut päättyivät kuitenkin tuloksettomina.

Tänään maanantaina 8.4. klo 14 työntekijäosapuolet antoivat lakkovaroituksen. Lakon piirissä on kaikkiaan noin 1 500 ammattiliittojen jäsentä kuudella paikkakunnalla. Toteutuessaan lakko alkaa tiistaina 23.4. klo 00.01 ja päättyy 24.4. klo 23.59. Kyseessä ei ole hallituksen ajamia työelämäheikennyksiä vastustava poliittinen lakko, vaan tällä lakolla pyritään vauhdittamaan neuvotteluita jäsenten työehdoista yksityisellä opetusalalla.

OAJ:n, JHL:n ja Jytyn mukaan neuvotteluissa ollaan palkkaratkaisun osalta kaukana työnantajapuolen kanssa. Palkkakehityksen on oltava jatkossakin kilpailukykyinen. Lisäksi luottamusmiesten toimintaedellytyksiä on parannettava nykyisestä.

Järjestöt toivovat, että lakkoihin ei tarvitse turvautua, vaan tyydyttävä ratkaisu saavutetaan neuvottelemalla.

Sivista ilmoitti katkaisevansa jäsenmaksujen työnantajaperinnän

Lakkoilmoituksen saatuaan Sivista päätti odotetusti katkaista OAJ:n, JHL:n ja Jytyn jäsenmaksujen työnantajaperinnän yksityisellä opetusalalla. Tämä on linjassa EK:n jäsenliittojen viimeaikaisten toimien kanssa, ja näin Sivista toimi myös vuoden 2022 yksityisen opetusalan lakon yhteydessä. Jyty selvittää maksutilanteen jäsenten kanssa sopimustilanteen ratkettua, eikä tilanne ei vaadi jäseniltä välittömiä toimia.

Miten haen lakkoavustusta? 

Ammattiliitto Jyty maksaa yksityisen opetusalan lakkoon osallistuville lakkoavustusta 100 euroa jokaiselta lakkopäivältä. Lakkoavustusta voi hakea vasta lakon jälkeen 25.4.–15.5.2024. Lakkoavustusta haetaan sähköisesti osoitteessa jyty.lakkoavustus.fi/hakemus. Lue lakkoavustuksen hakuohjeet alla näkyvästä linkistä.

Miksi Jyty ilmoittaa lakosta? 

Yksityisen opetusalan työehtosopimus umpeutui maaliskuun lopussa. Työehtosopimuksen umpeutumisen myötä työrauhavelvoitetta ei enää ole. Lakolla pyritään vauhdittamaan työehtosopimuksen syntymistä.  

Onko kyseessä laillinen lakko? 

Jytyn ilmoittama lakko kohdistuu työehtosopimukseen ja sen neuvotteluihin, joten se on täysin laillinen. Tässä lakossa ei ole kyse poliittisesta lakosta.

Mikä on johtanut tähän tilanteeseen? 

Neuvottelutulokseen uudesta yksityisen opetusalan työehtosopimuksesta ei ole päästy. Työehtosopimuksen umpeutumisen myötä työrauhavelvoitetta ei enää ole. Lakolla pyritään vauhdittamaan työehtosopimuksen syntymistä. 

Usein kysyttyjä kysymyksiä lakosta 

Lakolla tarkoitetaan työntekijöiden pidättäytymistä kokonaan lakon alaisesta työstä. Lakkoa käytetään painostuskeinona tilanteessa, jossa sopua ja yhteisymmärrystä työnantajaosapuolen kanssa ei muuten löydy, eikä asioiden eteenpäin vieminen onnistu enää pelkästään neuvottelemalla. Lakossa on tärkeää, että työtaistelutoimenpiteet ja painostuskeinot kohdistetaan mahdollisimman tehokkaasti työnantajaan.

Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus 

Lakko-oikeus on perustuslaillinen oikeus, ja sopimuksettomassa tilassa ei ole työrauhavelvoitetta. Työntekijän osallistuessa ammattiliiton järjestämään työtaisteluun työnantaja ei saa kohdistaa häneen minkäänlaisia painostustoimia, syrjintää tai kielteisiä seuraamuksia. Esimerkiksi kyselyt ammattiliiton jäsenyydestä ovat laissa kiellettyjä yrityksiä murtaa lakko. Liitto on aina vastuussa lakkopäätöksestä, ei yksittäinen jäsen. 

Työntekijällä ei ole velvollisuutta kertoa lakkoon osallistumisesta 

Lakkoon osallistuminen ja ammattiliiton jäsenyys ovat työntekijän henkilökohtaisia asioita, joita työnantaja ei saa suoraan tai välillisesti selvittää etukäteen. Kyselyihin ei tarvitse vastata, eikä työntekijällä ole velvollisuutta ilmoittaa, aikooko hän osallistua lakkoon. Vastaamatta jättämisestä ei saa seurata mitään kielteisiä, syrjiviä tai muutoin epäedullisia seuraamuksia. Mikäli työnantajasi painostaa sinua kertomaan, aiotko osallistua lakkoon tai kuulutko ammattiliittoon, ole yhteydessä omaan luottamusmieheesi ja aluetoimistoon. 

Tarkista yhteystietosi ja työpaikkatietosi Jässärissä 

1) Tarkista ja tarvittaessa korjaa yhteystietosi Jässärissä, jonne linkki ja kirjautumisohjeet löytyvät Jytyn nettisivuilta. 

2) Tarkista ja tarvittaessa korjaa työpaikka-, työsuhde- ja sopimusalatietosi Jässärissä. Oikeat ja ajantasaiset työsuhdetiedot ovat oleellisen tärkeitä, jotta tiedetään, keitä kaikkia työtaistelu koskee. Myöskään lakkoavustusta ei voi hakea, mikäli työpaikkatietosi ovat väärin liiton jäsenrekisterissä. 

Lisätietoja jäsenille lakosta

Lisätietoja sopimusneuvotteluista:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiantuntija, veli.vahamaki@jytyliitto.fi
Jukka Maarianvaara, edunvalvontajohtaja, jukka.maarianvaara@jytyliitto.fi
Eveliina Reponen, järjestöjohtaja, eveliina.reponen@jytyliitto.fi

Asiasanat: