Lakkovaroitus yksityiselle opetusalalle 

OAJ, JHL ja Jyty antoivat yhteisen lakkovaroituksen. Lakko koskee useita yksityisiä kouluja ja oppilaitoksia. Toteutuessaan lakko järjestettäisiin 23.–24.4.

Opetusalan Ammattijärjestö OAJ, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ja Ammattiliitto Jyty ovat käyneet koko kevään työehtosopimusneuvotteluita Sivistan kanssa. Tavoitteena on ollut saada yksityistä opetusalaa koskeva uusi työehtosopimus. Yksityisen opetusalan sopimusneuvottelut päättyivät kuitenkin tuloksettomina.

Tänään maanantaina 8.4. klo 14 työntekijäosapuolet antoivat lakkovaroituksen. Lakon piirissä on kaikkiaan noin 1 500 ammattiliittojen jäsentä kuudella paikkakunnalla. Toteutuessaan lakko alkaa tiistaina 23.4. klo 00.01 ja päättyy 24.4. klo 23.59. Kyseessä ei ole hallituksen ajamia työelämäheikennyksiä vastustava poliittinen lakko, vaan tällä lakolla pyritään vauhdittamaan neuvotteluita jäsenten työehdoista yksityisellä opetusalalla.

OAJ:n, JHL:n ja Jytyn mukaan neuvotteluissa ollaan palkkaratkaisun osalta kaukana työnantajapuolen kanssa. Palkkakehityksen on oltava jatkossakin kilpailukykyinen. Lisäksi luottamusmiesten toimintaedellytyksiä on parannettava nykyisestä.

Järjestöt toivovat, että lakkoihin ei tarvitse turvautua, vaan tyydyttävä ratkaisu saavutetaan neuvottelemalla.

Näin lakko vaikuttaisi

OAJ:n, JHL:n ja Jytyn ilmoituksen mukaan lakko alkaa tiistaina 23.4. klo 00.01 ja päättyy 24.4. klo 23.59.

Lakko koskisi tällä aikavälillä alkavia työvuoroja seuraavissa kouluissa ja oppilaitoksissa.

 • Helsingin suomalainen yhteiskoulu
 • Herttoniemen Yhteiskoulu ja reaalilukio
 • Hyria Koulutus Oy 
 • International School of Helsinki
 • Kalevan lukio, Tampere 
 • Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen – Helsingin saksalainen koulu
 • Kulosaaren Yhteiskoulu
 • Lahden yhteiskoulun säätiö
 • Lauttasaaren Yhteiskoulu
 • Oulunkylän Yhteiskoulu
 • Pohjois-Haagan Yhteiskoulu
 • Suomen Diakoniaopisto – Sdo Oy 
 • Svenska samskolan i Tammerfors
 • Tampereen yhteiskoulun lukio
 • Töölön Yhteiskoulu
 • Viipurin reaalikoulu – Maunulan Yhteiskoulu ja Helsingin Matematiikkalukio

Työtaistelun ulkopuolelle rajataan työtehtävät, jotka keskeytyessään voisivat aiheuttaa kansalaisten hengen, terveyden, turvallisuuden tai omaisuuden vaarantumisen. Lisäksi ulkopuolelle rajataan

 • IB-lukioiden loppukokeiden järjestämiseen liittyvät välttämättömät työtehtävät,
 • koulujen rehtorit,
 • Opetus- ja sivistysalan asiantuntija Opsia ry:n ja Koulutuksen esimiehet ja asiantuntijat KEA ry:n jäsenet sekä
 • Suomen Diakoniaopiston koko Oulun kampus.

Mistä lakossa on kyse?

 • Yksityisen opetusalan työehtosopimus umpeutui maaliskuun lopussa. Yksityisen opetusalan sopimusta sovelletaan yleissivistävien yksityiskoulujen lisäksi useissa ammatillisissa oppilaitoksissa, taiteen perusopetuksen ja vapaan sivistystyön oppilaitoksissa sekä useissa kansanopistoissa ja urheiluopistoissa.
 • Työehtosopimuksen umpeutumisen myötä työrauhavelvoitetta ei enää ole. Lakolla pyritään vauhdittamaan työehtosopimuksen syntymistä. Kyse ei siis ole poliittisesta lakosta.
 • Sopimuksen piirissä olevien työntekijöiden työsuhteiden ehdot pysyvät työehtosopimuksen ns. jälkivaikutuksen takia ennallaan, kunnes uudesta työehtosopimuksesta on päästy sopimukseen.
 • Yksityisen opetusalan sopimus koskee opettajien ohella JHL:n ja Jytyn edustamaa oppilaitosten hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä.
 • Jos lakko toteutuu, OAJ, JHL ja Jyty maksavat lakon piirissä oleville jäsenilleen lakkoavustusta. Järjestöt viestivät omissa kanavissa jäsenilleen tarkemmin lakkoon liittyvistä järjestelyistä.

Sivista ilmoitti katkaisevansa jäsenmaksujen työnantajaperinnän

Lakkoilmoituksen saatuaan Sivista päätti odotetusti katkaista OAJ:n, JHL:n ja Jytyn jäsenmaksujen työnantajaperinnän yksityisellä opetusalalla. Tämä on linjassa EK:n jäsenliittojen viimeaikaisten toimien kanssa, ja näin Sivista toimi myös vuoden 2022 yksityisen opetusalan lakon yhteydessä. Jyty selvittää maksutilanteen jäsenten kanssa sopimustilanteen ratkettua, eikä tilanne ei vaadi jäseniltä välittömiä toimia.

Lisätietoja Jytyssä:

Työmarkkina-asiantuntija Veli Vähämäki, p. 040 630 6340, veli.vahamaki@jytyliitto.fi

Uutiseen on lisätty 9.4. klo 9.30 tieto Sivistan työnantajamaksuperinnän lopettamisesta.

Asiasanat: