Strejkvarning för den privata undervisningssektorn

OAJ, JHL och Jyty gav en gemensam strejkvarning. Strejken omfattar flera privata skolor och läroanstalter. Om strejken förverkligas ordnas den 23-24.4.

Undervisningssektorns fackorganisation OAJ, Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL och Fackförbundet Jyty har hela våren hållit kollektivavtalsförhandlingar med Sivista. Målet har varit att få ett nytt kollektivavtal för den privata undervisningssektorn. Avtalsförhandlingarna för den privata undervisningssektorn slutade dock resultatlösa.

Idag måndagen 8.4 kl. 12 gav arbetstagarparterna en strejkvarning. Strejken omfattar totalt ungefär 1 500 fackföreningsmedlemmar på sex orter. Om strejken förverkligas börjar den tisdagen 23.4 kl. 00.01 och slutar 24.4 kl. 23.59. Det är inte fråga om en politisk strejk mot de arbetslivsförsvagningar som regeringen driver, utan med denna strejk strävar man efter att sätta fart på förhandlingarna om medlemmarnas arbetsvillkor i den privata undervisningssektorn.

Enligt OAJ, JHL och Jyty är man i förhandlingarna för lönelösningens del långt ifrån arbetsgivarsidan. Löneutvecklingen bör också i fortsättningen vara konkurrenskraftig. Dessutom måste förtroendemännens verksamhetsförutsättningar förbättras från nuläget.

Organisationerna önskar att man inte behöver ta till strejker, utan att en tillfredsställande lösning uppnås genom att förhandla.

Så här skulle strejken inverka

Enligt meddelandet från OAJ, JHL och Jyty börjar strejken på tisdagen 23.4 kl. 00.01 och slutar 24.4 kl. 23.59.

Strejken skulle gälla för arbetsskift som inleds under denna period vid följande skolor och läroanstalter.

 • Helsingin suomalainen yhteiskoulu
 • Herttoniemen Yhteiskoulu ja reaalilukio
 • Hyria Koulutus Oy
 • International School of Helsinki
 • Kalevan lukio, Tammerfors
 • Kouluyhdistys Pestalozzi Schulverein Skolföreningen – Helsingfors tyska skola
 • Kulosaaren Yhteiskoulu
 • Lahden yhteiskoulun säätiö
 • Lauttasaaren Yhteiskoulu
 • Oulunkylän Yhteiskoulu
 • Pohjois-Haagan Yhteiskoulu
 • Finlands diakoniinstitut – Sdo Oy
 • Svenska samskolan i Tammerfors
 • Tampereen yhteiskoulun lukio
 • Töölön Yhteiskoulu
 • Viipurin reaalikoulu – Maunulan Yhteiskoulu ja Helsingin Matematiikkalukio

Utanför arbetskonflikten avgränsas arbetsuppgifter, som om de avbryts kunde orsaka risk för medborgares liv, hälsa, säkerhet eller egendom. Dessutom avgränsas utanför

 • nödvändiga arbetsuppgifter för ordnande av IB-gymnasiernas slutprov,
 • skolornas rektorer,
 • medlemmar i Specialister för undervisnings- och bildningsväsendet Opsia rf och Förmän och specialister inom utbildningen KEA rf samt
 • hela campus vid Finlands Diakoniinstitut i Uleåborg.

Vad handlar strejken om?

• Kollektivavtalet för den privata undervisningssektorn gick ut i slutet av mars. Den privata undervisningssektorns avtal tillämpas på förutom de allmänbildande privatskolorna också på flertalet yrkesmässiga läroanstalter, konstens grundläggande undervisning och läroanstalter för fritt bildningsarbete samt vid många medborgarinstitut och idrottsinstitut.
• I och med utgången av kollektivavtalet finns inte längre någon plikt till arbetsfred. Genom strejken strävar man efter att sätta fart på uppkomsten av ett kollektivavtal. Det är alltså inte fråga om en politisk strejk.
• Arbetsavtalsvillkoren för de arbetstagare som omfattas av avtalet bibehålls på grund av en s k eftereffekt av kollektivavtalet, tills man avtalat om ett nytt kollektivavtal.
• Avtalet för den privata undervisningssektorn berör utöver lärarna läroanstalternas administrations- och stödtjänstpersonal som representeras av JHL och Jyty.
• Om strejken förverkligas betalar OAJ, JHL och Jyty strejkbidrag till de medlemmar som omfattas av strejken. Organisationerna informerar i de egna kanalerna sina medlemmar noggrannare om arrangemang för strejken.

Sivista meddelade att de avbryter arbetsgivarinkasseringen av medlemsavgifterna

Efter att ha erhållit strejkmeddelandet beslöt Sivista som förväntat att avbryta arbetsgivarinkasseringen av OAJ:s, JHL:s och Jytys medlemsavgifterna i den privata undervisningssektorn. Detta är i linje med de senaste åtgärderna bland EK:s medlemsförbund, och så agerade Sivista också i samband med den privata undervisningssektorns strejk 2022. Jyty utreder betalningssituationen med medlemmarna när avtalssituationen lösts, och situationen kräver inga omedelbara åtgärder av medlemmarna.

Tilläggsinformation från Jyty:

Arbetsmarknadsspecialist Veli Vähämäki, tel. 040 630 6340, veli.vahamaki@jytyliitto.fi

I nyheten har 9.4 kl. 9.30 lagts till informationen om att Sivista slutar med arbetsgivarinkasseringen.

Asiasanat: