Jäsentiedote: Ammattiliitto Jyty julistaa kunta-alalle toistaiseksi jatkuvan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon 18.4. alkaen

​Ammattiliitto Jyty julistaa kunta-alalle toistaiseksi jatkuvan ylityö- ja vuoronvaihtokiellon maanantaista 18.4.2022 klo 00.01 alkaen. Koko kunta-alaa koskeva ylityö- ja vuoronvaihtokielto on voimassa toistaiseksi. Kiellolla ja lakoilla halutaan vauhdittaa sopimusratkaisun saamista kunta-alalle. Ylityö- ja vuoronvaihtokielto koskee Jytyn jäseniä, jotka työskentelevät seuraavilla sopimusaloilla:

•    Kunnallinen yleinen virka- ja työehtosopimus KVTES
•    Kunnallinen opetushenkilöstön virka- ja työehtosopimus OVTES
•    Kunnallinen teknisen henkilöstön virka- ja työehtosopimus TS
•    Kunnallinen tuntipalkkaisen henkilöstön työehtosopimus TTES
•    Sosiaali- ja terveydenhuollon työ- ja virkaehtosopimus (SOTE-sopimus)

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon ulkopuolelle on rajattu kunta-alan sopimusten viranhaltijat, omassa kodissa työskentelevät perhepäivähoitajat, lasten/lapsen kodissa työskentelevät kolmiperhepäivähoitajat ja työllistetyt. Kiellon ulkopuolelle on rajattu työtehtävät, joiden tekemättä jättäminen aiheuttaisi vaaraa ihmisten hengelle tai terveydelle. Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon piirissä eivät ole myöskään sellaiset yleistä turvallisuutta tai omaisuuden turvaamista koskevat työt, joita ei ole mahdollista siirtää myöhemmäksi.

Mitä ylityö- ja vuoronvaihtokielto tarkoittaa?

Ylityö- ja vuoronvaihtokiellon aikana Jytyn jäsenet kieltäytyvät tekemästä ylityötä ja vaihtamasta työvuoroja. Kiellon aikana työntekijät eivät sovi työnantajan kanssa ylitöiden tekemisestä eivätkä työvuorojen vaihtamisesta. Myös ”harmaan ylityön” tekeminen on kiellettyä. Liukuvassa työajassa työskentelevät tekevät korkeintaan sovittua päivittäistä työaikaa eli liukumia ei kerrytetä. Muuten jäsenet hoitavat työnsä normaalisti. Työpaikalle saavutaan ja sieltä poistutaan täsmällisesti työvuoroluetteloon merkityn työvuoron mukaisesti.

Lue lisää: Usein kysyttyä ylityö- ja vuoronvaihtokiellosta

Neuvontaa Jytyn jäsenille:

  1. Luottamusmiehet työpaikoilla (yhteystiedot saat yhdistykseltäsi)
  2. Aluetoimistot
  3. Työsuhdeneuvonta

HUOM! Lakkoneuvontaa antavat Jytyn luottamusmiehet ja kaikki alueelliset toimipisteet

Seuraa sopimusneuvotteluja:

Asiasanat: