AVAINTES:n neuvottelut jatkuivat 10.2.

AVAINTES:n sopijaosapuolet kokoontuivat maanantaina 10.2. Kokouksessa keskusteltiin sopimustavoitteista lähinnä yleisellä tasolla. Tavoitteita tarkennetaan ja täsmennetään tulevissa kokouksissa. Seuraava neuvotteluaika on 25.2., jolloin teemana ovat työaikaan liittyvät asiat.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta (AVAINTES) noudatetaan kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin ja säätiöihin sekä kuntien palveluita tuottaviin yksityisiin yhtiöihin, yhdistyksiin, osuuskuntiin ja säätiöihin. AVAINTES:n soveltamisala kattaa mm. hallinto- ja toimistohenkilöstön, sosiaali- ja terveydenhuollon sekä teknisen henkilöstön.

Lisätietoja Jytyssä: johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima, jonna.voima@jytyliitto.fi

Asiasanat: