AVAINTES:n ja SEURETES:n palkankorotukset vuodelle 2024 on hyväksytty

Ammattiliitto Jyty ja muut sopijaosapuolet ovat hyväksyneet neuvottelutulokset AVAINTES:n ja SEURETES:n vuoden 2024 palkankorotuksista. Neuvottelutulokset koskevat työehtosopimusten kolmannen vuoden eli niin kutsutun optiovuoden palkantarkistuksia.

– Olen tyytyväinen lopputulokseen. Pääsimme neuvottelutulokseen palkankorotuksista lopulta nopeasti, ja kiitos siitä kuuluu sopijaosapuolten hyvälle yhteistyölle, sanoo Jytyn neuvottelijana toiminut työmarkkinajuristi Viivi Vidgren.

Avaintyönantajat Avainta ry:n työehtosopimusta (AVAINTES) noudatetaan kuntien ja kuntayhtymien määräysvallassa oleviin osakeyhtiöihin ja säätiöihin sekä kuntien palveluita tuottaviin yksityisiin yhtiöihin, yhdistyksiin, osuuskuntiin ja säätiöihin.

AVAINTES:n palkankorotukset vuonna 2024

Työntekijän peruspalkkaa tai siihen rinnastettavaa kuukausipalkkaa korotetaan 3,1 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2024 alkaen.

Lisäksi keväällä 1.2.2024 alkaen maksettavaksi tulee jo aiemmin sovittu 0,3 %:n suuruinen yleiskorotus. Viimeksi mainitussa on kyse allekirjoituspöytäkirjassa sovitusta kehittämiserästä, jonka sopijaosapuolet sopivat jaettavan yleiskorotuksena.

Syksylle on sovittu paikallinen järjestelyerä 1.10.2024 alkaen. Erän suuruus on 0,3 %:ia jäsenyhteisön AVAINTES:n piiriin kuuluvien työntekijöiden peruspalkkojen palkkasummasta. Järjestelyerää koskevat neuvottelut tulee käydä 31.8.2024 mennessä.

Paikallista järjestelyerää kohdennettaessa ensisijainen tavoite on paikallisten palkkausepäkohtien korjaaminen ja työvoiman saatavuus. Paikallinen järjestelyerä käytetään työntekijöiden henkilökohtaisten peruspalkkojen korottamiseen. Jollei neuvotteluissa päästä yksimielisyyteen, työnantaja päättää erän kohdentamisesta peruspalkkojen korotuksiin.

SEURETES:n palkankorotukset vuonna 2024

Liitteen A tuntipalkkoja korotetaan 3,4 %:n suuruisella yleiskorotuksella 1.5.2024 lukien.
Tarkistetut palkat maksetaan ensimmäisen kerran viimeistään kahden kuukauden kuluessa sekä taannehtivat korotusmäärät viimeistään kahden kuukauden kuluessa tarkistuksen voimaantulosta.

Lue lisää:

Lisätietoja Jytyssä:

Viivi Vidgren, työmarkkinajuristi
Jimi Paavola, työmarkkinajuristi
Jukka Maarianvaara, edunvalvontajohtaja

Asiasanat: