Ammattiliitto Jyty: Sovittelujärjestelmän romuttaminen lisäisi työmarkkinoiden epätasa-arvoa ja pitkittäisi työtaisteluita

Jytyn mielestä työmarkkinoita koskevia ratkaisuja on valmisteltava aidosti kolmikannassa. Liitto varautuu mahdollisiin järjestöllisiin toimenpiteisiin.

Ammattiliitto Jyty tuomitsee jyrkästi hallituksen suunnitelmat vientivetoisen työmarkkinamallin kirjaamisesta lakiin. Ehdotetun kirjauksen mukaan valtakunnansovittelija tai sovittelulautakunta ei voisi enää antaa sovintoehdotusta, joka ylittää ns. yleisen linjan. Jytyn liittohallitus kokoontui torstaina 24.8. ja keskusteli hallituksen työmarkkinatoimista.

– Hallituksen kaavailema sovittelujärjestelmän romuttaminen lisäisi työmarkkinoiden epätasa-arvoa entisestään. Palkankorotusten sitominen miesvaltaisten vientialojen palkankorotuksiin sementoisi naisvaltaiset alat ikuisesti palkkakuoppaan. Tätä emme voi hyväksyä, sanoo Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Mikäli sovitteluinstituution toimivaltuuksia rajataan, on Jytyn mukaan vaarana, että työtaistelut pitkittyvät ja työmarkkinahäiriöt lisääntyvät.

– Yksipuolinen sanelu kriisiyttää työmarkkinat ja on kaukana siitä pohjoismaisesta, osapuolten yhdessä sopimasta mallista, jota hallitus on peräänkuuluttanut, Voima huomauttaa.

Jyty toivoo, että työmarkkinalevottomuudet olisivat vielä vältettävissä. Se edellyttää hallitukselta aitoa halua neuvotella työntekijäliittojen kanssa.

– Haluamme käydä keskustelua ja hakea ratkaisua yhdessä. Aito kolmikantainen valmistelu ja pitkäjänteinen työmarkkinoiden kehittäminen ovat koko Suomen etu. Hallituskausittain suunnasta toiseen tempoileva lainsäätäminen ajaa työmarkkinat kriisiin, josta on tuottavuus kaukana, Voima toteaa.

Nyt valmistelussa oleva hallituksen esitys lakko-oikeuden rajoittamisesta antaa Jytyn mielestä työntekijäpuolelle viestiä, ettei yhteiseen työmarkkinoiden kehittämiseen ole luottoa.

– Tällaisessa tilanteessa meidän on varauduttava siihen, että järjestöllisiä toimia tullaan tarvitsemaan, Voima sanoo.

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: