Fackförbundet Jyty: Att skrota systemet för medling skulle öka ojämställdheten på arbetsmarknaden och förlänga arbetskonflikter

Enligt Jyty bör lösningar för arbetsmarknaden genuint beredas i trepart. Förbundet förbereder sig på organisationsåtgärder.

Fackförbundet Jyty fördömer starkt regeringens planer på att i lagen notera en exportdriven arbetsmarknadsmodell. Enligt den föreslagna noteringen skulle riksförlikningsmannen eller förlikningsnämnden inte längre kunna ge ett medlingsförslag, som överskrider den s k allmänna linjen. Jytys förbundsstyrelse sammanträdde torsdagen 24.8 och diskuterade regeringens arbetsmarknadsåtgärder.

– Att skrota systemet för medling, vilket regeringen planerar, skulle ytterligare öka ojämställdheten på arbetsmarknaden. Att binda löneförhöjningarna till de mansdominerade exportbranschernas löneförhöjningar skulle för evigt cementera de kvinnodominerade branscherna i en lönegrop. Detta kan vi inte acceptera, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Om förlikningsinstitutionens befogenhet begränsas, är det enligt Jyty risk att arbetskonflikterna förlängs och arbetsmarknadsstörningarna ökar.

– En ensidig diktering försätter arbetsmarknaden i kris och är långt ifrån den nordiska modell, som parterna gemensamt avtalat om och som regeringen har efterlyst, påpekar Voima.

Jyty önskar att oroligheter på arbetsmarknaden ännu skulle gå att undvika. Det förutsätter att regeringen genuint vill diskutera med arbetstagarförbunden.

– Vi vill en diskussion och söka en lösning tillsammans. Ett äkta trepartsberedande och en långsiktig utveckling av arbetsmarknaden är en fördel för hela Finland. En lagstiftning som beroende på regeringsperiod böljar från ett håll till ett annat för arbetsmarknaden i en kris, där produktiviteten är avlägsen, konstaterar Voima.

Regeringens förslag om en begränsning av strejkrätten, som nu bereds av regeringen, ger enligt Jyty arbetstagarsidan budskapet att det inte finns förtroende för en utveckling av en gemensam arbetsmarknad.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: