Ammattiliitto Jyty: Pirkanmaan hyvinvointialueen säästötoimet herättävät henkilöstössä huolta – ”Epätietoisuus tulevaisuudesta on suurta”

Pirkanmaan hyvinvointialue aloittaa mittavat säästötoimet nopealla aikataululla. Ammattiliitto Jytyn mielestä leikkaukset lisäävät henkilöstön kuormitusta sekä heikentävät hyvinvointipalvelujen laatua ja saatavuutta.

Pirkanmaan aluehallitus on yhteistoimintaneuvotteluiden jälkeen päättänyt säästötoimenpiteistä, joihin kuuluu 240 henkilötyövuoden vähennykset vuoden 2024 aikana.

– Neuvottelujen alkaessa henkilöstön vähennystarpeeksi arviointiin enintään 500 henkilötyövuotta, joten lopputulos on siihen nähden helpotus. Leikkaukset ovat silti valtavat, ja odotettavissa on, että alueen hyvinvointipalvelut heikkenevät säästöjen seurauksena, sanoo Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Henkilöstövähennykset on tarkoitus toteuttaa ilman lomautuksia ja pääosin ilman irtisanomisia. Henkilöstön työtehtävät ja työnteon paikka voivat toimenpiteiden takia vaihtua. Tällä hetkellä on kuitenkin epäselvää, miten säästöt käytännössä toteutetaan.

– Henkilöstöllä olisi oltava heti yt-neuvottelujen jälkeen tarkat tiedot konkreettisista toimenpiteistä, kuten kenen työpaikka siirtyy tai kenen määräaikaisuutta ei jatketa. Lisäksi toimenpiteiden säästövaikutukset tulisi olla laskettu. Nyt niin ei ole. Epätietoisuus tulevaisuudesta on suurta, vaikka neuvottelut ovat ohi. Tilanne on henkilöstölle hyvin kuormittava, Voima kuvaa.

Jyty edustaa hyvinvointialueella muun muassa tukipalvelu- ja hallintotehtävissä työskenteleviä. Liitto selvitti alkuvuonna 2023 jäsentensä tyytyväisyyttä hyvinvointialueuudistuksen sujuvuuteen. Pirkanmaalla arviot olivat keskimäärin muuta maata heikommat. Jo silloin vastauksissa korostui, että hyvinvointialueen prosesseissa on runsaasti keskeneräisyyttä ja epäselvyyttä.

– Huolenamme on, että hyvinvointialuetta rakennetaan nyt henkilöstösäästöt edellä. Pidämme edelleen tärkeänä, että selvitetään ensin kaikki muut säästökohteet, kuten tyhjät toimitilat, ennen kuin henkilöstöstä karsitaan. Toimisto- ja hallintopuolella ei ole yhtään tiivistämisen varaa, päinvastoin, Jytyn pääluottamusmies Kari Hämäläinen toteaa.

Hämäläinen kiittää työnantajaa hyvästä neuvotteluyhteydestä.

– Avointa dialogia tarvitaan jatkossakin ja entistä enemmän. Työntekijöiden ja työnantajan yhteistoimintaa kehittämällä saadaan parhaat ratkaisut, hän sanoo.

Lisäksi henkilöstön aktiivisuus saa Hämäläiseltä erityistä kiitosta.

– Saimme henkilöstöltä paljon hyviä ideoita säästötoimenpiteistä, jotka perustuivat selkeisiin laskelmiin ja myös omien etujen karsimiseen. Olen todella ylpeä pirhalaisten sitoutumisesta.

Ammattiliitto Jytyn liittovaltuuston syyskokous pidetään Tampereella 22.–23.11.2023.

Lisätietoja:

Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jytyn pääluottamusmies Kari Hämäläinen, Pirkanmaan hyvinvointialue, puh. 040 806 2347, kari.hamalainen@pirha.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: