Fackförbundet Jyty: Sparåtgärderna i Birkalands välfärdsområde väcker oro hos personalen – ”Ovissheten om framtiden är stor”

Birkalands välfärdsområde inleder omfattande sparåtgärder med snabb tidtabell. Enligt Fackförbundet Jyty ökar nedskärningarna belastningen av personalen samt försvagar kvaliteten på och tillgängligheten av välfärdstjänster.

Birkalands regionstyrelse har efter samarbetsförhandlingarna beslutat om sparåtgärder, till vilka hör en nedskärning med 240 personarbetsår under år 2024.

– Då förhandlingarna inleddes bedömdes behovet av personalnedskärningen vara högst 500 personarbetsår, så i förhållande till det är resultatet en lättnad. Nedskärningarna är dock enorma, och välfärdstjänsterna förväntas bli försvagade som en följd av inbesparingarna, säger Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Man har som avsikt att genomföra personalnedskärningarna utan permitteringar och i huvudsak utan uppsägningar. Personalens arbetsuppgifter och platsen för arbetet kan på grund av åtgärderna ändra. I detta nu är det dock oklart hur inbesparingarna förverkligas i praktiken.

– Personalen borde genast efter samarbetsförhandlingarna ha noggranna uppgifter om konkreta åtgärder, såsom vems arbetsplats ändrar eller vems tidsbundenhet fortsätts inte. Dessutom borde spareffekterna av åtgärderna vara uträknade. Nu är det inte så. Ovissheten om framtiden är stor, även om förhandlingarna är över. Situationen är väldigt belastande för personalen, beskriver Voima.

Jyty representerar i välfärdsområdena bland annat de som arbetar i stödtjänst- och administrationsuppgifter. Förbundet utredde i början av 2023 sina medlemmars belåtenhet med hur smidig välfärdsområdesreformen är. I Birkaland var bedömningarna i medeltal sämre än i det övriga landet. Redan då betonades i svaren att det i välfärdsområdets processer finns mycket som är halvfärdigt och oklart.

– Vår oro är att välfärdsområdet nu bildas med personalinbesparingar i tanke. Vi anser det fortfarande vara viktigt att man först utreder alla övriga sparobjekt, såsom tomma utrymmen, innan personalen gallras. På kontors- och administrationssidan finns inget utrymme för åtstramning, tvärtom, konstaterar Jytys huvudförtroendeman Kari Hämäläinen.

Hämäläinen tackar arbetsgivaren för en bra förhandlingskontakt.

– En öppen dialog behövs också i fortsättningen och allt mer. Genom att utveckla samarbetet mellan arbetstagarna och arbetsgivaren får man de bästa lösningarna, säger han.

Dessutom får personalens aktiva inställning ett speciellt tack av Hämäläinen.

– Av personalen fick vi många goda idéer om sparåtgärder, vilka baserade sig på klara uträkningar och också en gallring av egna förmåner. Jag är verkligt stolt över de anställdas engagemang.

Fackförbundet Jytys förbundsfullmäktiges höstmöte hålls i Tammerfors 22–23.11.2023.

Tilläggsinformation:

Ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jytys huvudförtroendeman Kari Hämäläinen, Birkalands välfärdsområde, tel. 040 806 2347, kari.hamalainen@pirha.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: