Ammattiliitto Jyty: Jyväskylän yt-päätös kertoo kuntien tilanteesta – ”Kuntien toimintaedellytyksistä on huolehdittava”

Jyväskylän kaupunginhallitus päätti maanantaina aloittaa kaupungin henkilöstöä koskevan yhteistoimintamenettelyn. Ammattiliitto Jytyn mielestä tavoitellut säästötoimenpiteet uhkaavat kuntapalveluiden laatua.

Jyväskylän kaupungin yt-neuvotteluiden piirissä ovat kaikki kaupungin toimialat ja liikelaitokset sekä niiden henkilöstö. Toimenpiteiden arvioidaan kohdistuvan enintään 490 henkilöön.

Neuvotteluissa käydään läpi esimerkiksi toimenpiteitä, joissa kaupunki harkitsee taloudellisista tai tuotannollisista syistä henkilöstön osa-aikaistamisia, irtisanomisia tai muita merkittäviä muutoksia palvelussuhteiden ehdoissa.

Eri sektoreiden kuntahenkilöstöä edustava Ammattiliitto Jyty on huolissaan, että säästöt kohdistuvat ennestään tiukoille vedettyihin palveluihin.

– Neuvotteluissa mukana olevat luottamusmiehemme tuntevat hyvin kaupungin taloustilanteen ja ymmärtävät säästötarpeet. Tätä osattiin odottaa. Mutta mistä säästetään, kun löysää ei ole? Toimintoja pyöritetään jo nyt ohuilla resursseilla, kommentoi Ammattiliitto Jytyn puheenjohtaja Jonna Voima.

Jyty arvioi, että säästötoimenpiteillä on väistämättä vaikutuksia kuntalaisten palveluihin, henkilöstön työhyvinvointiin ja kaupungin houkuttelevuuteen työnantajana.

– Riittävä henkilöstö on laadukkaiden ja tehokkaiden kuntapalveluiden edellytys. Kunnissa tehdään tärkeää ennaltaehkäisevää työtä ja siitä säästämällä aiheutetaan kuluja jatkossa. Lasku seuraa perässä ennemmin tai myöhemmin kuntapalveluiden heikentyessä, Voima huomauttaa.

Jytyn puheenjohtajan mielestä Jyväskylän yt-päätös kertoo kuntien vakavasta tilanteesta. Hyvinvointialueuudistuksen yhteydessä kuntien verotusta vähennettiin ja valtionosuuksia leikattiin, kun sote-palvelut siirtyivät hyvinvointialueille. Monessa kunnassa leikkaukset ovat osoittautuneet siirtyneitä sote-menoja isommiksi.

– Nykyiseen hallitusohjelmaan on linjattu, että kuntien valtionosuuksia leikattaisiin edelleen. Budjettiriihi on tässäkin paljon vartijana. Kuntien toimintaedellytyksistä on huolehdittava, Voima sanoo.

Lisätietoja Jytyssä:

Puheenjohtaja Jonna Voima, puh. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty on ammattiliitto, jonka jäsenet toimivat kunta-alalla, hyvinvointialueilla, yksityisellä sektorilla, järjestöissä ja seurakunnissa. Jäsenistön suurimpia ammattialoja ovat sihteeri-, hallinto-, asiantuntija- ja ict-työ, nuoriso- ja järjestötyö, sosiaali- ja terveysala, kirjastoala sekä kasvatus ja koulutus. Ammattiliitto Jyty on STTK:n jäsenliitto.

Asiasanat: