Fackförbundet Jyty: Jyväskyläs samarbetsbeslut vittnar om kommunernas situation – ”Man bör sköta om verksamhetsförutsättningarna för kommunerna”

Jyväskyläs stadsstyrelse beslöt på måndagen att inleda samarbetsförfarande för stadens personal. Enligt Fackförbundet Jyty hotar de eftersträvade sparåtgärderna kvaliteten på kommuntjänsterna.

Jyväskylä stads samarbetsförhandlingar berör alla stadens sektorer och affärsverk samt deras personal. Åtgärderna beräknas rikta sig mot högst 490 personer.

I förhandlingarna går man igenom exempelvis åtgärder där staden på grund av ekonomiska eller produktionsrelaterade orsaker överväger övergång till deltid för personal, uppsägningar av personal eller övriga betydande förändringar av anställningsvillkoren.

Fackförbundet Jyty, som representerar kommunpersonal i de olika sektorerna, är orolig för att inbesparingarna drabbar tjänster som redan är knappt tilltagna.

– Förtroendemännen som deltar i förhandlingarna känner väl till stadens ekonomiska situation och förstår sparbehoven. Man kunde förvänta sig detta. Men var ska man spara när det inte finns något att ta från? Aktiviteter körs redan nu med tunna resurser, kommenterade Fackförbundet Jytys ordförande Jonna Voima.

Jyty bedömer att sparåtgärderna oundvikligen inverkar på kommuninvånarnas tjänster, personalens välmående och staden som en lockande arbetsgivare.

– Tillräcklig personal är en förutsättning för effektiva kommuntjänster av hög kvalitet. I kommunerna utförs viktigt förebyggande arbete och genom att spara från det orsakas kostnader i fortsättningen. Räkningen kommer förr eller senare när kommuntjänsterna försvagas, påpekar Voima.

Enligt Jytys ordförande vittnar Jyväskyläs samarbetsbeslut om kommunernas allvarliga situation. I samband med välfärdsområdesreformen minskades kommunernas beskattning och statsandelarna skars ned, när sote-tjänsterna överfördes till välfärdsområdena. I många kommuner har nedskärningarna visat sig vara större än den överförda sote-utgifterna.

– I det nuvarande regeringsprogrammet har dragits linjer att kommunernas statsandelar skulle skäras ned ytterligare. Budgetmanglingen har ansvar för detta. Man måste se till kommunernas verksamhetsförutsättningar, säger Voima.

Tilläggsinformation:

Jytys ordförande Jonna Voima, tel. 050 591 2341, jonna.voima@jytyliitto.fi

Jyty är ett fackförbund, vars medlemmar verkar i kommunsektorn, välfärdsområden, privata sektorn, organisationer och församlingar. Medlemmarnas största branscher är sekreterar-, administrations-, specialist- och ict-arbete, ungdoms- och organisationsarbete, social- och hälsovårdsbranschen, biblioteksbranschen samt fostran och utbildning. Fackförbundet Jyty är medlemsförbund i STTK.

Asiasanat: