Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen neuvottelutulos

​Ammattiliitto Jyty ry, Opetusalan ammattijärjestö OAJ ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Sivistystyönantajat ry ovat sopineet ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksesta. Sopimus on hyväksytty osapuolten hallinnoissa.

Sopimuskausi ja palkankorotukset

Ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimuksen sopimuskausi on 9.8.2022-31.3.2024. Sopimuksessa ei ole erillistä irtisanomismahdollisuutta. 

Vuonna 2022 yleiskorotus 1.9.2022 on 2,0 %. Paikallinen erä on 0,55 %, joka jaetaan yleiskorotuksena, jos sen käytöstä ei päästä yksimielisyyteen 30.9.2022 mennessä.

Vuonna 2023 palkantarkistukset tehdään 1.8.2023 tai muuna osapuolten sopimana ajankohtana. Palkantarkistukset määräytyvät Teknologiateollisuuden työntekijöitä koskevan TES:n, Kemian alan toimihenkilöitä koskevan TES:n ja Teknologiateollisuuden toimihenkilöitä koskevan TES:n aritmeettisen keskiarvon mukaan. Palkantarkistuksista toteutetaan 70 % yleiskorotuksena ja 30 % paikallisena eränä, jonka suuruudesta päättää työnantaja, jos yksimielisyyttä ei saavuteta. 

Mikäli liitot eivät pääse yksimielisyyteen palkankorotuksen määrästä tai korotusajankohdasta 30.4.2023 mennessä, asetetaan jommankumman aloitteesta välityslautakunta. Molemmat osapuolet nimeävät välityslautakuntaan kolme jäsentä ja kutsuvat puheenjohtajaksi valtakunnansovittelijan tai hänen määräämänsä henkilön.

Perhevapaauudistus

Palkallinen perhevapaa pitenee. Jatkossa synnyttävälle vanhemmalle maksetaan palkka 40 arkipäivältä, minkä lisäksi sekä synnyttävä että ei-synnyttävä vanhempi saavat palkan vanhempainvapaan ensimmäisiltä 32:lta arkipäivältä.   

Lisätietoja: Marja Lounasmaa, Rosa Marttila

 

Asiasanat: