Yksityisen terveyspalvelualan palkankorotuksista tälle vuodelle neuvotellaan parhaillaan

Yksityisellä terveyspalvelualalla (TPTES) sovittiin kesän 2022 työehtosopimusratkaisun yhteydessä, että vuoden 2023 palkankorotukset sidotaan tiettyjen vientialojen tuleviin palkkaratkaisuihin. Verrokkialoina toimivat Teknologiateollisuuden työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset sekä Kemian perusteollisuuden työehtosopimus.

Terveyspalvelualan työehtosopimusratkaisussa on sovittu vuoden 2023 palkankorotusten osalta, että palkkoja korotetaan 1.6.2023 lukien 1,9 %:n suuruisella yleiskorotuksella. Jos kuitenkin ns. verrokkialojen (Teknologiateollisuuden työntekijöitä ja toimihenkilöitä koskevat työehtosopimukset sekä Kemian perusteollisuuden työehtosopimus) palkankorotustaso ylittää 1,9 %, tuosta ylimenevästä osuudesta lisätään 70 % yleiskorotukseen ja 30 % jaetaan paikallisesti neuvoteltavana palkkaeränä. Paikallisen erän suuruus on kuitenkin enintään 0,4 %, loput maksetaan yleiskorotuksena.

Paikallisen erän osalta on sovittu, että jos sen jakamisesta ei työpaikoilla päästä yksimielisyyteen, jaetaan 1.6. vain yleiskorotus ja em. verrokkialoihin perustuva mahdollinen ylitys maksetaan 1.11.2023 yleiskorotuksena.

Käymme parhaillaan työnantajaliiton kanssa neuvottelua siitä, mikä on edellä todettujen verrokkialojen palkkaratkaisujen vaikutus terveyspalvelualalla eli kesäkuun palkankorotusten suuruus. Näissä neuvotteluissa määräytyvät sekä yleiskorotuksen että paikallisen erän suuruudet. Jos korotustasosta ei osapuolten välillä päästä yhteisymmärrykseen, asia siirtyy valtakunnansovittelijan ratkaistavaksi.

Neuvotteluosapuolet ovat palkansaajapuolelta Jyty yhdessä muiden Terveyspalvelualan Unionin liittojen kanssa ja työnantajaliitto Hyvinvointiala HALI ry.

Lisätiedot Jytyssä:
Päivi Salin, työmarkkina-asiamies

Asiasanat: