Yksityisen opetusalan työehtosopimusneuvottelut jatkuivat

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten neuvotteluissa käytiin keskiviikkona 12.2. ensimmäistä kertaa läpi sekä työnantajan että työntekijäpuolen seuraavan sopimuskauden tavoitteita. Jytyn keskeisenä tavoitteena on riittävien palkantarkistusten lisäksi kilpailukykysopimuksen tuomien lisätuntien poistaminen. Työehtosopimusten määräyksiin esitetään myös muita sisällöllisiä parannuksia.

Seuraava neuvotteluaika on sovittu viikolle 9, jolloin tavoitteisiin syvennytään tarkemmin. Jytyn neuvottelijoina toimivat johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima ja työmarkkina-asiamies Veli Vähämäki.

Työnantajia neuvotteluissa edustaa Sivistystyönantajat Sivista, jonka pääneuvottelijana toimii johtava työmarkkinalakimies Tari Aho.

Yksityisen opetusalan työehtosopimuksen piiriin kuuluvat yksityiset lukiot ja peruskoulut, kansanopistot, kansalais- ja työväenopistot, opintokeskukset, maatalousalan oppilaitokset, ammattioppilaitokset, kauppaoppilaitokset, sosiaali- ja terveysalan oppilaitokset, musiikkioppilaitokset, urheiluopistot, ammattikorkeakoulut, koti- ja laitostalouskoulut, käsi- ja taideteollisuusoppilaitokset ja hotelli- ja ravintolaoppilaitokset.

Jytyn jäsenet työskentelevät yksityisellä opetusalalla laaja-alaisesti mm. hallinto- ja taloustehtävissä, ohjaajina, opettajina, opinto- ja koulutussihteereinä, kiinteistö- ja ruokahuollossa, siivoustehtävissä ja IT-alalla.

Lisätietoja; Johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima

Asiasanat: