Yksityisen opetusalan neuvotteluissa keskityttiin perhevapaauudistukseen

​Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusneuvotteluja käytiin tällä viikolla tiistaina 8.3. ja perjantaina 11.3. Etäyhteyksillä käydyissä neuvotteluissa jatkettiin sopijaosapuolten tekstikysymysten käsittelyä ja erityisesti 11.3. keskityttiin perhevapaauudistuksen vaatimiin työehtosopimusmuutoksiin.

Neuvotteluja jatketaan keskiviikkona 16.3.

Nykyiset työehtosopimukset päättyvät 31.3. ja neuvottelukertoja on sovittu tiiviisti aina maaliskuun lopulle saakka.

Lisätiedot: Veli Vähämäki, työmarkkina-asiamies ja Rosa Marttila, työmarkkinalakimies

Asiasanat: