Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten tes-neuvottelut käynnistyivät

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten työehtosopimusten neuvottelut käynnistyivät tänään keskiviikkona 29.1.2020 kello 13.00.

Neuvottelussa keskusteltiin mahdollisuudesta käyttää ns. optiovuosi, jolloin työehtosopimusten voimassaolo jatkuisi vielä 31.3.2021 asti. Optiovuoden palkantarkistuksista ei kuitenkaan saavutettu yksimielisyyttä, joten
työehtosopimukset tullaan irtisanomaan niin, että sopimuskausi päättyy 31.3.2020.

Yksityiskohtaisia sopimustavoitteita ei vielä tänään esitelty. Tulevissa tapaamisissa esillä tulevat olemaan mm. kiky-tunnit, palkantarkistukset sekä työehtosopimusmääräysten sisällöllinen kehittäminen.

Neuvottelut jatkuvat 12.2. Neuvotteluaikoja on sovittu maaliskuun loppuun asti.

Jytyä neuvotteluissa edustavat johtava työmarkkinalakimies Jonna Voima ja työmarkkina-asiamies Veli
Vähämäki
.

Asiasanat: