Yksityisen opetusalan hallinto- ja tukipalveluhenkilöstön työehdoista saavutettiin neuvottelutulos

Yksityisen opetusalan ja ammatillisten aikuiskoulutuskeskusten sopimusneuvotteluissa saavutettiin hallinto- ja tukipalveluhenkilöstöä koskevat neuvottelutulokset tiistaina 21.5.

Neuvottelutulokset on saavutettu henkilöstöä edustavien Jytyn ja JHL:n sekä työnantajia edustavan Sivistysala ry:n kanssa. Neuvottelutulokset eivät koske opetushenkilöstöä, jonka työehdoista neuvotteluja jatkaa OAJ.

Neuvottelutulokset menevät seuraavaksi sopimusosapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Neuvottelutulosten sisällöstä tiedotetaan vasta sen jälkeen, kun sopimusosapuolten hallinnot ovat ne käsitelleet ja hyväksyneet.

Lisätiedot Jytyssä:

Veli Vähämäki, työmarkkina-asiantuntija
Jimi Paavola, työmarkkinajuristi

Asiasanat: