Työterveyslaitoksen työehtosopimuksesta neuvottelutulos

Neuvottelutulos menee seuraavaksi sopimusosapuolten hallintojen hyväksyttäväksi.

Työterveyslaitoksen työehtosopimuksesta saavutettiin neuvottelutulos tiistaina 14.3. Neuvottelutulos menee seuraavaksi sopimusosapuolten hallintojen hyväksyttäväksi. Sopimuksen sisältö julkaistaan, kun kaikkien sopimusosapuolten hallinnot ovat sen käsitelleet ja hyväksyneet.

Jytyn neuvottelijoina toimivat työmarkkinalakimies Milja Pertola ja Työterveyslaitoksen Jytyn pääluottamusmies Janne Muhonen. Muut palkansaajapuolen neuvotteluosapuolet olivat Julkisalan koulutettujen neuvottelujärjestö JUKO ry, Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL ry ja Sosiaali- ja terveysalan neuvottelujärjestö Sote ry. Työnantajaa neuvotteluissa edusti Hyvinvointiala HALI ry.

Lisätietoja Jytyssä:
Milja Pertola, työmarkkinalakimies

Asiasanat: